Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • У роботі пропонується розглядати процес передбачення з наявністю слабо структурованих даних цілісно. Розроблено системний підхід до супроводу процесу передбачення на основі засобів текстової аналітики з чотирьох етапів, які безперервно повторюються на всьому життєвому ц...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Oksenyuk, Yu.;
  Publisher: Поліський національний університет

  The qualifying work presents the results of monitoring observations on the detection of foci of ragweed in the Volyn region. The morpho-biological features of the quarantine organism, as well as some localization and liquidation measures of destruction of ragweed foci h...

 • other research product . Collection . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Korokhina, A., Hrechko, D., Sheiko, I., Gorbanenko, S.;
  Publisher: Zenodo

  The collection includes materials of the conference held by the Young Scientists Council of the Institute of archaeology of the NASU in October 11-12, 2019

  Add to ORCID
 • Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі розробки інформаційної технології обробки природномовних текстів на основі інтеграційного підходу. На основі аналізу актуальних проблем у галузі обробки природної мови показано, що прикладні технології ...

 • other research product . 2018
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Stotsko, R.;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки

  Висвітлено і проаналізовано історичні аспекти, сучасний стан та перспективи розвитку архітектури християнських духовно-гуманітарнихосвітніхзакладів в Україні, виокремлено основні фактори, які найбільше впливають на формування духовного освітнього закладу нового типу – д...

 • other research product . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Malyarenko, Iryna; Romaskevych, Yuriy; Pushkinа, Liudmyla;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

  Аналіз результатів свідчить про стрімкий розвиток жіночого марафонського бігу, що обумовило актуальність дослідження. Основні завдання – розкрити історико-організаційні аспекти виникнення сучасного жіночого марафону; виявити динаміку результатів та перспективи розвитку ...

 • other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Збірник історико-літературних творів, написаних студентами різних років випуску спеціальності “Історія” історичного факультету СНУ, може бути використаний на уроках історії у закладах освіти, а також для популяризації як історичних знань, так і студенської творчості у м...

 • other research product . 2013
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Geruk, S.; Sukmaniuk, E.;
  Publisher: Кіровоградський національний технічний університет

  Робота присвячена питанням еволюції наукової думки з відновлення чавунних деталей сільськогосподарських машин. Одним із найбільш розповсюджених матеріалів, який широко застосовується в сільському машинобудуванні,є чавун [1]. Базисні деталі практично всі виготовляються і...

 • Виконано аналіз сучасних технологій обробки природномовних текстів. Показано, що в системах контролю знань необхідним є використання систем типу «текст-питання-відповідь», та запропоновано концептуальні елементи створення таких систем

 • other research product . Other ORP type . 2008
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Fedoniuk, S. V.; Morenchuk, A. A.;
  Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки

  У виданні запропоновано розробки уроків із тематики євроатлантичної інтеграції для вчителів загальноосвітньої середньої школи. Видання підготовлено у рамках проекту „Навчально-методичне забезпечення вивчення питань, пов’язаних із діяльністю НАТО, а також співробітництва...

10 research outcomes, page 1 of 1