Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
73 research outcomes, page 1 of 8
  • other research product . Other ORP type . 2022
    Closed Access Slovenian
    Country: Slovenia

    Covid-19 je na svetovni ravni okrepil državni nadzor, vse pogosteje moramo posegati po osebnih dokumentih, pri čemer je osrednji subjekt identifikacije postal človeški obraz – na katerem temeljijo tudi najnovejše tehnologije nadzora.

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Bidovec Sinković, Maria;
    Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
    Country: Slovenia

    Valvasorja lahko na več ravneh povežemo s pojmom "prihodnost". Izhodišče je nekaj znanih podatkov iz njegovega življenjepisa, nekaj listin, s katerimi razpolagamo, in seveda to, kar nam o sebi razkriva on sam, predvsem skozi svoje glavno delo Slavo vojvodine Kranjske. N...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Pogačar, Timothy;
    Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
    Country: Slovenia

    Prispevek opisuje zgodovino revije Slovene Studies in predstavlja ideje za njeno prihodnost. Revija je strokovno glasilo Društva za slovenske študije (Society for Slovene Studies, SSS), ki ga je ustanovila skupina strokovnjakov leta 1973 v New Yorku.1 Revija je začela i...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Jezernik, Božidar;
    Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
    Country: Slovenia

    Zadnjega četrt stoletja se v slovenskem javnem diskurzu veliko govori o preteklosti, zlasti v povezavi z drugo svetovno vojno. Razprava je vroča in živa, argumenti udarni, pa - kot kaže - ne vedno najbolj prepričljivi. Saj če bi bili, bi pogled v preteklost zagotovo bil...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Klvaňová, Alena;
    Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
    Country: Slovenia

    Prispevek se osredotoča na izjemen zgodovinski fenomen slovenskega izseljevanja, ki ga predstavlja pojav aleksandrinstva, in približa glavne vzroke, zakaj so se žene in dekleta odločile za odhod od doma ter za poklice, ki so jih opravljale v Egiptu. V nadaljevanju je po...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Grdina, Igor;
    Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
    Country: Slovenia

    Prispevek tematizira razmerje med skupnostjo in jezikom kot njenim mogočim konstitutivom v srednjeveškem in zgodnjenovoveškem imaginariju. Pri tem na primeru Slovencev pokaže, kako so se identitete oblikovale na različnih ravneh in zaradi različnih dejavnikov. Jezik je ...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Hazler, Vito;
    Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Založba Univerze, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
    Country: Slovenia

    V gradbeništvu in še zlasti v stavbarstvu je les zastopan kot osnovno ali dopolnilno gradivo, pa tudi kot konstrukcijska opora in kot dopolnilo drugim materialom. Kot gradivo se je globoko začrtal v prepoznavnost tradicionalne gradnje tako na Slovenskem kot v večini evr...

  • other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Slovenian
    Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
    Country: Slovenia
  • other research product . Other ORP type . 2020
    Closed Access Slovenian
    Authors:
    Mihurko Poniž, Katja; Bovcon, Narvika; Trajanov, Aneta; Smrekar, Tina;
    Country: Slovenia

    Članek predstavi dva projekta digitalizacije in spletne predstavitve kulturne dediščine aleksandrink in različnih skupin žensk, ki so večinsko povezane s primorskim in notranjskim geografskim prostorom: v prvem primeru gre za bazo podatkov o aleksandrinkah, v drugem pa ...

  • other research product . Other ORP type . 2019
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Bovcon, Narvika; Vaupotič, Aleš;
    Country: Slovenia

    The paper discusses a case study of the integration of artistic practice in the digital humanities research. The methodology of encoding meaning in visual form is explained for four different sculptures and an artist book. The approach is tied to the allegoric thinking ...

73 research outcomes, page 1 of 8