Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
79 research outcomes, page 1 of 8
 • other research product . 2022
  Open Access Polish
  Authors:
  Kaczmarek, Łukasz;
  Persistent Identifiers

  Wydział Archeologii Praca omawia zespoły ceramiczne z najstarszych horyzontów osadniczych odnotowanych na Górze Lecha w Gnieźnie, pochodzące z grodu książęcego oraz z I i II podgrodzia. W pracy zaprezentowano założenia metodyczne oraz kryteria opisu dotyczących tej kate...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Jewuła, Beata;
  Country: Poland

  Krótka historia Biblioteki, która została utworzona w 1972 roku w strukturach Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. W artykule przedstawiono losy Biblioteki, które są nierozerwalnie związane z historią Katedry Prawa Własności Int...

 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Witkowska, Marta Kunegunda;
  Persistent Identifiers

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Głównym celem badawczym, którego realizację inaugurują badania prezentowane w tej rozprawie jest ustalenie, jakie elementy warsztatowe w tekstach literackich Julii Hartwig można uznać za najważniejsze. Przedstawiamy analizę dotycz...

  Add to ORCIDorcid
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Rozprawa doktorska skupia się na relacji między folkloryzmem a ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie weselnych widowisk obrzędowych w Wielkopolsce. To sztuki widowiskowe oparte na tradycyjnej obrzędowości w...

  Add to ORCIDorcid
 • Franciszek Ksawery Bohusz (Pranciškus Ksaveras Bogušas) (1746-1820), filosofas, teologas, jėzuitas, politinis veikėjas, Kosciuškos sukilimo dalyvis, Mokslo bičiulių draugijos narys, Vilniaus universiteto garbės narys, vertėjas ir Napoleono kodekso leidėjas, taip pat šia...

 • other research product . 2021
  Restricted Polish
  Authors:
  Losik-Sidorska, Aleksandra;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historii Rozprawa poświęcona jest problemowi komunikatu płynącego z nowożytnych inskrypcji sepulkralnych duchowieństwa gnieźnieńskiego. Pierwszym etapem pracy była kwerenda terenowa, której efektem jest załączony do opracowania katalog. Kolejnym etapem było umie...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Prażmowska, Karolina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL
  Country: Poland

  Sprawa Al Mahdiego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym jest sprawą przełomową, niepozbawioną kontrowersji. 27 września 2016 roku Międzynarodowy Trybunał Karny po raz pierwszy w historii wydał wyrok dotyczący zbrodni wojennej polegającej na zamierzonym kierowaniu ata...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Walkowiak, Justyna B; Niewulis-Grablunas, Jowita;

  Unofficial surnames are rare because surnames today are generally official in character. However, in the case of Polish citizens who are Lithuanians, they are a phenomenon that has long been present, although visible mostly – and until the entry into force of the Act on...

 • other research product . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Kubiak, Krzysztof; Frącik, Krystian; Pawłuszko, Tomasz; Mickiewicz, Piotr; Mazurkiewicz, Agata; Baranowska, Aneta; Klisz, Maciej; Pieczywok, Andrzej; Siekiera, Joanna; Kukartseva (Glaser), Marina; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
  Country: Poland

  Z wprowadzenia: "Gwałtowny postęp, który w XXI wieku objął tak wiele dziedzin życia, nie ominął także sfery wojskowej. Siły zbrojne przechodzą bardzo szybkie przemiany pod wpływem nowych osiągnięć naukowo-technicznych i poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów ich ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Wiśniewska, Iwona;
79 research outcomes, page 1 of 8