Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
34 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Bombińska, Elżbieta; Czermińska, Małgorzata; Hajdukiewicz, Agnieszka; Majchrowska, Elżbieta; Pluciński, Eugeniusz M.; Starzyk, Kazimierz; Zysk, Wojciech; Adamczyk, Natalia; Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; ...
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Z wprowadzenia: "Handel międzynarodowy ma kluczowe znaczenie dla współpracy polityczno-gospodaczej państw oraz innych struktur w kontekście ich powiązań dwu- i wielostronnych w skali regionalnej i ogólnoświatowej. W toku nasilającej się globalizacji XXI w. istotne znacz...

 • other research product . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Kubiak, Krzysztof; Frącik, Krystian; Pawłuszko, Tomasz; Mickiewicz, Piotr; Mazurkiewicz, Agata; Baranowska, Aneta; Klisz, Maciej; Pieczywok, Andrzej; Siekiera, Joanna; Kukartseva (Glaser), Marina; ...
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Z wprowadzenia: "Gwałtowny postęp, który w XXI wieku objął tak wiele dziedzin życia, nie ominął także sfery wojskowej. Siły zbrojne przechodzą bardzo szybkie przemiany pod wpływem nowych osiągnięć naukowo-technicznych i poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów ich ...

 • other research product . 2019
  Restricted Polish
  Authors:
  Szymańska-Palaczyk, Agnieszka;

  Wydział Nauk Społecznych Podstawowym celem pracy jest zrekonstruowanie sposobów powstawania i funkcjonowania marek artystycznych w dwóch sferach życia społecznego: w świecie sztuki i w otoczeniu świata sztuki. Marką artystyczną może być zarówno osoba (artysta, kurator, ...

 • other research product . 2018
  Restricted Polish
  Authors:
  Kostyrko, Mikołaj;

  Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówi...

 • other research product . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Drajkowska, Magdalena;

  Wydział Historyczny Praca przedstawia problem wykorzystywania przeszłości do celów propagandowych. Koncentruje się na propagandzie systemowej, która dobrze dokumentuje działa władzy w okresie PRL-u. Zagadnienia omówione zostały w oparciu o kanały przekazu, które nadzoro...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Kołodziejczyk, Piotr; Wasilewski, Michał; Radziwiłko, Katarzyna; Nocuń, Przemysław; Czarnowicz, Marcin; Karmowski, Jacek; Witkowska, Barbara; Młynarczyk, Jolanta; Kopij, Kamil; Miszk, Łukasz; ...
 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Patrycja, Świeczkowska;

  Wydział Neofilologii Niniejsza rozprawa służy rozważeniu kwestii interpretacji wyrażeń anaforycznych w języku japońskim w kontekście możliwości uzyskania efektywnego systemu automatycznego tłumaczenia japońsko-polskiego. Głównym jej celem jest przedstawienie stanu dzied...

 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Jarosz, Ewelina;

  Wydział Historyczny Tematem rozprawy jest zwrot w teoretycznym myśleniu o sztuce malarstwa barwnych płaszczyzn oraz historii ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pokazany na przykładzie historii recepcji oraz analiz obrazów trzech liderów awangardowego malarstwa amerykańskieg...

 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Majewska, Anna;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • other research product . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Rawecki, Marek; Rawecki, Marek;

  Dziedzictwo Auschwitz z lokalnej perspektywy Oświęcimia jawi się inaczej - osobiście. Jest piętnem, z którym mieszkańcy miasta muszą się codziennie zmagać przy realizacji własnych potrzeb i aspiracji życiowych. I to zarówno w warstwie semantycznej (stygmatyzująca nazwa)...

34 research outcomes, page 1 of 4