Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
23,161 research outcomes, page 1 of 2,317
 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  2020: Metallsøk, 24.08.20: Konisk spinnehjul i bly. D: 2,2 cm. H: 1 cm.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tydelig mur etter hus 5 stein i høyden, ca 0,80 m. Lengde 7,60 m øst-vest, 5,10 m nord-sør. Muren er tydelig rektangulær, særlig hjørnesteinene i tydelige. Muren er utrast i nord. Muren er mosegrodd, bygd av hodestore stein. Ligger 2 m nord for nedrast fjøsgamme.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kullgroper tegnet inn på kart i Bjørn Ivar Bergs " Moisesberg i Fyresdal 1541.1549. Norsk Bergverksmuseums undersøkelser av et kobberbergverk i Telemark." (Novus forlag og Norsk Bergverksmuseum, Oslo 2006). Flere er også godt synlige på lidar. Kartfestingen er likevel i...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Hellegrop

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Spinnehjul med dekor

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Fra veien Nedre Husebykollen og ned fra åsen mot sørvest går en pent oppbygget kjerrevei. Veien er pent oppbygget og steinsatt, og følger en bredde på omtrent 2 meter. Oppe på flaten har kjerreveien antagelig fortsatt langt dagens veg nordover. Veien ser ut til å kunne ...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Oppe på en liten kolle, rett øst for Den Bergenske Kongevei er det tatt ut løsmasser. I dag er alt tilgrodd med lyng og furutrær noe som tilsier at massetaket har en viss alder. Massetaket har form som en litt meandrende fordypning med kanter som er bratte øverst og sla...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ansamling av hellegroper påvist via LIDAR. Må kontrolleres i felt.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  2020: Metallsøk, 09.04.20: Spennefragment. Foten, og litt av buen. Nålfeste på bakside. L: 2,4 cm.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  2021: Fotgrøft til gravhaug. Vises minst to fotgrøfter ved Støtvik store 134/2, satelittbilder fra 2018. Viser seg også på flyfoto fra 1963 (1881/Finn kart.no), men da en annen, større fotgrøft på samme jorde. D: 20 m.

23,161 research outcomes, page 1 of 2,317