Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
42 Research products, page 1 of 5

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • Norwegian
 • B2FIND
 • Rural Digital Europe

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tuft etter sag.

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Saga og kvenna lå i samme bygningen. Selve sagbygningen var 13 m lang og 4,2 m bred. På enden (mot fossen) lå kvennbygningen som var 4 m lang og 4,2 m bred. Av sagbygningen er det igjen åtte holdestein, 1-1,5 m høge. Vannhjulet og spindelen den er festet til er delvis i...

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tørrmurt steinfundament etter oppgangssag, bestående av et rektangulært rom med fire vegger av store stein stablet opptil 2 meter høyt, og en plattform bygget inntil rommet. Rommets ytre dimensjoner måler 4x2 meter, plattformen måler cirka 5x3 meter. Ovenfor plattformen...

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Sagruinen er lokalisert inntil planområdet i nordøst. Lokaliteten ligger i en ravinedal omtrent 50 meter sydvest for gbnr. 433/23, også kalt Fossen. Sagruket består av en sagtuftruin lokalisert nedenfor et mindre fossefall. Elven går fra innsjøen Heia og har utløp i Glo...

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Møre og Romsdal fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tomasgardsaga er består av Sagbruket med sirkelsag (i dag elektrisk drevet), et kvernhus og to bygningsruiner av det som tidligere var en stall og en kombinert kvernhus/stamp. Tilkomstveien med steinkloppen er like gammel, og et kvernhus 130 meter vest for kjerneområdet...

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Sør for gårdstunet på By og på nordre siden av Byåa ligger et fundament etter en sag. Sagen ligger rett nedenfor en bratt skråning på en liten flate ved elva. Det er ingen høye murer igjen da steinene er igjenbrukt andre steder.

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;
  Publisher: Askeladden

  Vannsagresten består av 4 oppmurte bærepillarer, plassert parvis på hver sin side av åa. Bygget i hovedsak av stor bruddstein som er noe utrast. Delvis dekket av mose. Mellom pillarene er det rester av tømmerkonstruksjon. Hver av de fire pillarene måler: L ca 5m, h 2-5m...

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Det ble registrert to nyere tids kulturminner i utmarksområdene i form av et sagbruk og en mølle, id 266716, og en tilhørende demning, id 266723. Lokalitetene ligger ved Sørlibekken i ravinedalen sydøst i planområdet, omtrent 45 og 100 meter syd og sydøst for gårdstunet...

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Møre og Romsdal fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Gammel nedlagt og fraflyttet seter, med murer fra 1700- og 1800-talet

 • Other research product . 2019
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Vanndreven sag. Kun rester etter et par jernbolter er synlige i dag. Opplyst av grunneier, 12.06.2019.