Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
167,980 research outcomes, page 1 of 16,798
 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Møre og Romsdal fylke;
  Publisher: Askeladden

  Veten på Skarebakken i Vanylven vert nemnt av Olaf Olafsons: "Viter paa Sørlandet og Vestlandet". På Olafsen sin tid vart staden framleis kalla Vakthusbakken. Dette kjenner vi ikkje til i stadnamnregister i dag. Olafsen fekk overlevert denne informasjonen av Johan Halsa...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kullmile med opprinnelig rund form som er skadet under anleggelse av skogsbilveg.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Utgravinger foretatt av Universitetsmuseet i Bergen (daværende Bergen Museum) i forbindelse med plan for etablering av tusenårssted. Ved gravearbeid ble det påvist bosetningsspor, som utløste en sikringsgraving i 2001. Under denne undersøkelsen ble det funnet omfattende...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Brudled på Buheie (Buheii); rundt 20 steiner der det ligger tre store steiner i nordre ende og en stor stein i søndre ende. Brudledet vender N-S. Tore Kvinlaug var på tur i nær områdene, tok bilder og posisjon og varslet fylkeskommunen.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  1 kokegrop og 1 dyrkingslag.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Korsformet gjenstand i bly, mulig innmat i armbrøstpil til fuglejakt

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Funnet to gullringer fra romertid, en litt stor og en mindre i skrånende dyrket mark.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ishavsskuta «Maiblomsten» ble bygd i 1911 på et verft utenfor Kragerø og oprinnelig eid av J. Eide, Florø. Båten bli senere ombygget i Florø for ishavsfangst / selfangst. Thv. Brox fra Tromsø kjøpte skuta i 1915 og drev fangst på Ishavet i mange år. "Maiblomsten” var en...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kullgrop. Kan være fangstgrop. I såfall del av SV-NØ-gående fangstgroprekke. Indre må l 4m. Ytre mål 12m. Dybde 80cm. Påvist kull. Moderne forstyrrelse i NØ-lig del. 2 store sirkulære groper med dybde 100cm. Diameter 3x3 meter.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Løsfunn av dirhemklipp gjort på 10 cm dybde i åker. Funnet ble gjort av metallsøker den 13.10.2019. Innmålt med håndholdt GPS.

167,980 research outcomes, page 1 of 16,798