Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
836 research outcomes, page 1 of 84
 • other research product . 2021
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Janušonienė, Margarita;

  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) kūryba vertinta įvairiai: nuo absurdiškų kaltinimų nesidomėjimu paprastų darbo žmonių gyvenimu bei žavėjimosi formalizmu iki adekvataus vertės suvokimo ir tinkamo rūpinimosi palikimo išsaugojimu, tyrinėjimu ir sklaida. Publi...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Purlys, Evaldas;

  Nuo pirmosios Biržų pilies pastatymo 1586–1589 m. šį reprezentacinį ansamblį plėtė ir įvairiai perstatinėjo penkios Radvilų kartos: Kristupas I (1586–1589), Kristupas II (1627–1640), Jonušas (1640–1655), Boguslavas (1661–1669), Liudvika Karolina (apie 1681–1686). Po pil...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Sabaliauskaitė, Kristina;
 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Remecas, Eduardas;

  Tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Livonijos politiniai ir prekybiniai ryšiai suaktyvėjo tik nuo XVI a. II pusės. Tačiau piniginiams ryšiams įtakos turėjo kitos priežastys. Jau XVI a. I pusėje tiek Livonijoje, tiek ir LDK cirkuliavo kaimyninės šalies monetos. Š...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Sūdžiūtė, Goda;

  Straipsnyje nagrinėjama iškilaus lietuvių architekto prof. Rimanto Buivydo (1945–2017) kūrybinė veikla, susijusi su simbologijos ir viešųjų erdvių projektavimo temomis, kurias jis plėtojo kelis dešimtmečius. Tekste aptariama simbolių įkomponavimo į architektūros kūriniu...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Purvinas, Martynas;

  Straipsnio objektas - Lietuvos tradicinė kaimiškoji kultūra, kaip ilgaamžis fenomenas, nulėmęs lietuvių ir kitų baltų tautų etnokultūrinės ypatybės esminius ypatumus ir gyvavęs iki XX a. vidurio; jos paveldas. Tikslas - trumpai apžvelgti lietuviškosios (ir baltiškosios)...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Dobriakovas, Jurijus;

  2006 m. Lietuvos meno lauke iškilo ir gana greitai įsitvirtino bei aštrias diskusijas paskatino naujas terminas – postfotografija. Jaunosios kartos menotyrininkų, kuratorių ir menininkų pradėtas postfotografijos sąjūdis siekė kritiškai dekonstruoti institucinę fotografi...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Mykolaitytė, Aurelija;

  Remiantis šiuolaikinių filosofų, daugiausia Zygmunto Baumano, įžvalgomis gilinamasi, kaip kultūrinę atmintį gali paveikti globalizacija, kokie iššūkiai kyla perduodant kolektyvines tiesas iš kartos į kartą. Analizės šaltiniais pasirinktos modernios distopijos, kurios mo...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Kačinskaitė, Indrė;

  Šio straipsnio tikslas – pateikti turimas žinias apie šiandien dar egzistuojantį Gulbinų Raudondvario dvaro sodybos ansamblį, kuriame dominuoja medinis užstatymas, įvertinti šio objekto svarbą Lietuvos dvarų paveldui. Medinis dvarų paveldas – bene labiausiai šiandien ny...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Venclova, Tomas;
836 research outcomes, page 1 of 84