Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . Collection . 2023 . Embargo End Date: 17 Jan 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een aantal bureauonderzoeken uitgevoerd in het kader van kadeversterkingen voor HHS Delfland

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020 . Embargo End Date: 28 Aug 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Raad, JHM De;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Laagland Archeologie

  Laagland Archeologie heeft in juni 2020 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Unionlocatie te Zelhem. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de realisering van woningen. Het bureauonde...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2019 . Embargo End Date: 09 Apr 2019
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Heeringen, R.M. van (Vestigia);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vestigia

  De voorliggende handreiking prospectief onderzoek in Flevoland voor het opsporen en waarderen van vindplaatsen uit de vroege steentijd vormt de uitwerking van thema 1C zoals benoemd in het Programma Kennisontwikkeling Archeologie Hanzelijn (PKAH). Het doel van de handre...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 30 May 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koek, F.B. (KNMI); KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database me...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 26 Mar 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schuhmann, C.M. (Universiteit voor Humanistiek); Immler, N. (Universiteit voor Humanistiek);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Samenvatting Dit project omvat 36 interviews met leden van 3 generaties uit 11 families in de Joodse gemeenschap in Nederland over de doorwerking van de Holocaust in hun leven en in hun families in termen van veerkracht, trauma en zingeving (meaning in life). De dataset...

 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 30 May 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koek, F.B. (KNMI); KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database me...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 30 May 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koek, F.B. (KNMI); KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database me...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 30 May 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koek, F.B. (KNMI); KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database me...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 15 Nov 2018
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Markus, E.; Visser, L.E.; Gaag, P. van der;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  IstoriManokwari is een “mondelinge geschiedenis project”. Het betreft Nederlandse cultuurgeschiedenis aangaande het gebiedsdeel Nederlands Nieuw Guinea, ontsloten door (levens)verhalen c.q. meningen/reflecties van voormalige en huidige bewoners van de stadsregio Manokwa...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2017 . Embargo End Date: 01 Dec 2017
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Haalboom, A.F. (UMC Utrecht);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Interviews in het kader van promotieonderzoek (2012-2017) naar de omgang met door mensen en landbouwhuisdieren gedeelde infectieziekten ('zoönosen') in Nederland gedurende de twintigste eeuw. In dit project heeft wetenschapshistorica Floor Haalboom de historische verhou...

  Add to ORCID
37 research outcomes, page 1 of 4