Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
206,157 research outcomes, page 1 of 20,616
 • other research product . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Stechmann, Aksel; Stie-Svendsen, Jeppe;
  Country: Denmark

  This paper examines how Russian President Vladimir Putin incorporates the use of history in his speeches and articles with regards to how he positions Russia in its relation to Ukraine. The analysis is structured around three central places of remembrance (danish: erind...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Viborg Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Uafgrænset fladmarksgravplads, hvor der er fundet to brandgrave med en afstand på ca. 5m. 1993 : Anlæggelse af...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Sydvestjyske Museer;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1917 : To Høje [sb. 6-7] efter den ældre Beskr.; forsvundne. Man paastod, at de aldrig havde eksisteret. Hvor ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Odense Bys Museer;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2004 : Koordinering af arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelse af spildevandsledning.2005-03-30: Forun...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Museum Vestsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1988-04-18: Fund af tagbærende stolper fra et Ø-V-vendt langhus, mindst 10 m langt og 4,5 m bredt. Herudover e...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Skanderborg Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2015-12-29: Mindesmærke. Mindesmærket er beliggende på et 500 x 400 cm stort areal, der er omkranset af 10 gra...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Museum Vestsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1952 : Sleben Flintmejsel, Od af Flintdolk, Tenvægt af Sandsten fladcylindrisk med koncentriske Riller. En Fli...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Kroppedal Museum, Arkæologi;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2001-11-09: Ved muldafrømning af et 440 m langt og 10 m bredt kloaktracé vest for Smørumnedre fremkom enkelte ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Roskilde Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1986-11-13: 1 Chr.IV sølvmønt, norsk præget i Christiania 1645.0000 : 1 mønt fundet med detektor under udgravn...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Museum Sydøstdanmark;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1 klædeplombe af bly 2013-10-13: 23-10-2013: Indlevering af 1 detektorfunden klædeplombe. 5/12/2016: X1 klar t...

206,157 research outcomes, page 1 of 20,616