Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
206,159 Research products, page 1 of 20,616

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • Danish
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Stechmann, Aksel; Stie-Svendsen, Jeppe;
  Country: Denmark

  This paper examines how Russian President Vladimir Putin incorporates the use of history in his speeches and articles with regards to how he positions Russia in its relation to Ukraine. The analysis is structured around three central places of remembrance (danish: erindringssteder): The Kyivan Rus which focuses on the close historical relation between Ukraine and Russia; the heritage of the Sovietunion in relation to how the union defined the borders of Soviet-Ukraine; World War II, ukrainian nationalism and its relation to nazism which centers around how Putin relates nazism to the current ukrainian political elite. The analysis concludes that Putin primarily utilizes the three places of remembrance to legitimize Russia's current invasion of Ukraine. Putin finds the distribution of territories during the soviet era to have been theft, and a complete violation of Russia's integrity. Furthermore, he seeks to protect ethnic russians within the borders of Ukraine from a genocide, instigated by ukrainian nationalists and neo-nazis, who continue the tradition of atrocities commited during World War II. Finally, Putin perceives Ukrainians and Russians as a single people, basing his claim on common history, language, and culture. Thus he implies that ukrainians should unite under Russia, as Russia is the more legitimate state.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Vikingeskibsmuseet;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1986 : Vrag afmærket. Mindste dybde over vrag 12,1 m.0000 : Position på vrag reg. af fisker

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Vestsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2016-04-18: Del af forundersøgelsen MHO1082-1. Forundersøgelsesrapporten ligger under lokaliteten: 030307-52 MHO1082 Rute 23Marken vest for bakketoppen på matrikel 8a var forud for den arkæologiske forundersøgelse blevet afsøgt med metaldetektor af to detektorførere. Herved var der fremkommet et antal metalgenstande fra vikingetid og middelalder samt en fragmenteret bøjlefibel fra germansk jernalder, der er registreret under sagen MVE3321 Sønder Jernløse, og dækker et større område på nordsiden af Sønder Jernløse, som er afsøgt med metaldetektor af de pågældende detektorførere. Ved forundersøgelsen blev der lagt NNØ-SSV-vendte søgegrøfter over hele arealet. Nær de fremkomne metalgenstande fra yngre jernalder og middelalder blev der yderligere lavet udvidelser og lagt felter hvor mulden blev taget af i tynde lag, og der blev foretaget detektorafsøgning af muldlaget for hvert træk med gravemaskinen. Der blev herved ikke erkendt arkæologiske strukturer tilsvarende løsfundene. Da alle metalgenstandene var beliggende i muldlaget i I4, er det muligt at genstandenes tilstedeværelse kan skyldes en tidligere omrokering af muldlag på matriklen fra muldlaget ved Interesseområde 3/MHO1082-3.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Midtjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1902 : Den lynggoede Tomt af en fuldstændig sløjfet Høj.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Sønderjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1927 : En stærk forgravet Højrest "Fausbjerg". Om Fund Se: Nørgaard: Fra Nustrup Sogn S.9.1956 : Højrest, halvmåneformet, indtil 1,7-8 m høj. Hele det indre af højen og ca. 1/3-1/2 af omkredsen bortgravet. Delvis i græs, i ager.1884 : Brandgrav i stammekiste med bronzesværd, guldarmring, 37 guldspiralperler, nål, 2 knive, 1 lerkar.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Moesgård Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1938 : Fartøjsnavn/identitet usikker.1938 : Undervandshindring. Sandsynligvis vraget af Absalon (?)

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Nordsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Tyknakket huløkse (Kregmetype) samt fladehugget flintdolk type IIb, begge senneolitikum. 2012-01-12: Genstandene registreret hos ejeren.2010-03-01: Johnny Max NN (ansat på Thorshøjgård) fandt i forbindelse med harvning en fladehugget flintdolk, type IIb. Fundet blev overgivet til ejeren Niels Stokholm.2009-03-01: Johnny Max NN fandt under stensamling efter harvning en tyknakket hulsleben økse (Kregmetype). Øksen blev givet videre til ejeren Niels Stokholm.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Moesgård Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Et par gruber med nogle små stykker potteskår synlige i overfladen. Skårene havde oldtidskarakter men var ellers ikke nærmere daterbare. 2014 : Et par gruber med relativ lys grubefyld og lidt potteskår synlige i overfladen fundet ved besigtigelse af fjernvarmetracé.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Vesthimmerlands Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1961 : Overpløjet høj. I østsiden fund af stenst grav, formentlig ældre jernalder.2004-03-15: Fejl ved digitalisering 1981 rettet.0000 : sb. 102-105: C28826-29

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Nordjyllands Historiske Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1953 : Høj, 12 x 14 m i øst-vest, 3 m høj, hul i top. Græs og lyng, i ager.1887 : Middelstor Höj; Randen afgravet; i Toppen en Fordybning, ikke udgravet; 10' h.Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer1981-09-10: Som før. I udkant af granplantage, græs uden for dyrkning,op til ager. N-siden noget afpløjet i ældre tid.Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer2010-08-09: Høj beliggende dels i brakmark dels i mindre nåletræsbevoksning. Helt tilgroet i krat og camoufleret. Ellers velbeliggende. Bør plejes.2013-11-27: Helt kratovergroet høj i brakmark.