Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
451 research outcomes, page 1 of 46
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Grünewald, Stefan; Friedrich, Annemarie; Kuhn, Jonas;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Gr\u00fcnewald et al. (2021). https://arxiv.org/abs/2010.12699"]}

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Chlup, Tomáš;
  Publisher: Zenodo

  A comprehensive guide on how to treat and photograph portable antiquities recovered especially by metal-detectorists. Návod k tomu, jak správně fotografovat archeologické nálezy učiněné amatérskými spolupracovníky, především detektoráři.

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Pajdla, Petr; Novák, David; Mařík, Jan; Komoróczy, Balázs; Lečbychová, Olga; Chlup, Tomáš; Antal, Róbert;
  Publisher: Zenodo

  A comprehensive guide to AMČR-PAS, evidence of portable antiquities objects found by members of public in the Czech Republic. This guide is intended for general public, a guide for professional archaeologists can be found here 10.5281/zenodo.4114129 Návod k modulu AMČR-...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Pajdla, Petr; Novák, David; Mařík, Jan; Komoróczy, Balázs; Lečbychová, Olga; Chlup, Tomáš; Antal, Róbert;
  Publisher: Zenodo

  A comprehensive guide to AMČR-PAS, evidence of portable antiquities found by members of public in the Czech Republic. This guide is intended for professional archaeologists, a guide for general public can be found here 10.5281/zenodo.4114082 Návod k modulu AMČR-PAS, por...

  Add to ORCID
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šalom, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící admin...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Santolík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechác...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Kloboučníková, Valentýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce Nevšedníci je ilustrovaná kniha pro starší mládež v kombinaci s komiksovými prvky. Konceptem práce je tvorba autorské knihy zahrnující výběr tématu, jeho následná ilustrace, a nakonec finální grafické zpracování odpovídající tištěné knize. Vyprávění kni...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Novák, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Kuna, Martin; Novák, David;
  Publisher: Zenodo

  A comprehensive guide to collection and curation of data on archaeological sites in the research infrastructure Archaeological Information System of the Czech Republic. Zásady evidence nemovitých archeologických památek (lokalit) v rámci infrastruktury Archeologický inf...

  Add to ORCID
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šmíd, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí polarity textu s využitím mezijazyčných transformací. Mezijazyčné transformace patří mezi metody, které umožňují přenos znalostí mezi jazyky. Konkrétně v této práci jsou použita anglická anotovaná data pro detekci polarity v české...

451 research outcomes, page 1 of 46