Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • Catalan; Valencian
 • Research Repository of Catalonia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Marín Sellarés, Laia;
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Country: Spain

  La present proposta de tesis doctoral té com objectiu principal l’anàlisi constructiu i estructural de les tipologies d’habitatges social construïdes a Sabadell entre el 1939 i fins que el mur de fàbrica desapareix com element estructural portant, cap als anys 70 del segle XX. El resultat del present estudi ha de servir com a referència, per poder intervenir en l‟estructura de forma adequada en tot el parc edificat de l'àmbit d‟estudi. Al mateix temps donar eines per tal de rehabilitar de forma adequada les construccions de l'època amb una tipologia estructural semblant. Per tal de dur a terme la tesis doctoral és imprescindible tenir present l'estat de la qüestió tant pel què fa a les tipologies d'habitatge social de la mateixa època a tot l'estat espanyol, com la tecnologia de l'època i el marc normatiu que s'aplicava per tal de construir correctament. A part de l'estat de la qüestió es troba imprescindible l'aportació del llistat de projectes que s'examinaran durant l'estudi a fi i afecte de poder conèixer fins on abasta la tesis doctoral proposada. El present document també presenta el procés metodològic a seguir per dur a terme la tesis, així com la viabilitat de la mateixa i tota la bibliografia.