Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • Статья посвящена жизненному и творческому пути Степана Хусейновича Александровича (1921–1986), который, будучи представителем национальной группы местных татар, много сделал для развития белорусской культуры как писатель, критик, литературовед, краевед. В ходе своей дея...

 • Навуковы артыкул прысвечаны аналізу рэлігійнай святочнай культуры і яе уплыву на насельніцтва мястэчак Заходняй Беларусі 20-30 гг. ХХ ст. Рэлігійныя святы былі універсальным сродкам перадачы сацыяльнага вопыту з пакалення ў пакаленне і рэгламентавалі штоддзеннае жыцце м...

 • Пачуцце патрыятызма маленькіх падзей пакуль яшчэ грамадзяніна пачынаецца з гонару за сваю спадчыну і зямлю, горды на яе культуру, мову і, безумоўна, пачуцці людзей, якія цаной свайго жыцця абараняюць і захоўваюць сваю гіторыю і перадаюць яе нашчадкам. 75 гадоў прайшло с...

 • У артыкуле першая спроба абвяшчэння беларускай нацыянальнай дзяржаунасцi даследуецца у кантэксце усходнееўрапейскай геапалiтычнай сiтуацыi другой паловы 1917–1918 гадоў. Робiцца выснова, што Савецкая Расiя, якая падпiсала Брэсцкi мiр на цяжкiх для сябе умовах, да канца ...

 • other research product . 2017
  Belarusian
  Publisher: Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
  Country: Belarus

  Не так даўно ў Берасці выйшлі два тамы кнігі “Замок Берестейскій”, аўтарства прафесара Анатоля Гладышчука, выкладчыка Дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта ў Брэсце. Першы том прысвечаны перыяду, калі Берасце знаходзілася ў межах рускіх княстваў (Х-ХІІІ ст.), а другі перы...

 • Several prominent historians and researchers of historical memory from Poland, Lithuania and Belarus have focused on some questions concerning traditions of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth, as well as the role of the close neighbors i...

 • other research product . 2014
  Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  В начале 1920-х гг. экономика БССР, особенно сельское хозяйство, была полностью разрушена. Новая экономическая политика (НЭП) проводилась с целью восстановления разрушенной экономики. Благодаря НЭП, экономика была частично восстановлена, но затем эта политика была сверн...

 • other research product . 2014
  Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  Дадзены артыкул прысвечаны ўдзелу прадстаўнікоў татарскага насельніцтва з беларускіх зямель у Першай сусветнай вайне ў складзе царскай арміі. У артыкуле аўтар падрабязнай спыняецца на ваеннай дзейнасці генералаў з ліку беларускіх татараў, змяшчае некаторыя iх біяграфічн...

 • Дадзены артыкул прысвечаны антыфашысцкай барацьбе беларускіх татараў у часы Другой сусветнай вайны. Аўтар на падставе архіўных дадзеных прадстаўляе звесткі аб колькасным удзеле татарскага насельніцтва ў партызанскіх фарміраваннях. Прыводзіць прыклады адданай барацьбы бе...

 • other research product . 2013
  Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  У артыкуле разглядаюцца падыходы “Сялянскай партыі” ў 1926-1931 гг. да вырашэння ў ІІ Рэчы Паспалітай аграрнай праблемы. Злабадзённасць і вастрыня аграрнага пытання выклікала да жыцця і актывізавала ў краіне дзейнасць шматлікіх партый, якія абаранялі інтарэсы сялянства....

10 research outcomes, page 1 of 1