Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
133 research outcomes, page 1 of 14
 • other research product . Collection . 2020 . Embargo End Date: 05 Nov 2020
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Lehmann, K;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De gemeente Den Haag wilde op het braakliggende perceel op de hoek van het Oosteinde en de Laan van Wateringse Veld een appartementencomplex bouwen voor statushouders. De afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag heeft hiervoor een defin...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020 . Embargo End Date: 13 Oct 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Berg, S. Van Den;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Archeologie Rotterdam

  In opdracht van Hercuton B.V. heeft het team Onderzoek en Rapportage van Archeologie Rotterdam op 19 en 31 augustus 2020 een verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Christa Ehrlichhof - Willem Gispenstraat in de gemeente Rotterdam. In totaa...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020 . Embargo End Date: 09 Jun 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Smole, L;
  Publisher: Gemeente Arnhem
 • other research product . Collection . 2020 . Embargo End Date: 28 Aug 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Raad, JHM De;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Laagland Archeologie

  Laagland Archeologie heeft in juni 2020 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Unionlocatie te Zelhem. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de realisering van woningen. Het bureauonde...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  English
  Authors:
  Immler, N.L.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Narrated (In)justice is een onderzoeksproject (2014-2016) van historica Nicole L. Immler dat in beeld brengt hoe historisch onrecht in toenemende mate door middel van financiële compensatie claims publieke aandacht vraagt. Wereldwijd zijn de laatste jaren compensatiebet...

  Add to ORCID
 • other research product . PhysicalObject . 2019 . Embargo End Date: 04 Sep 2019
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Fens, R.L.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Antea Group, Heerenveen

  In mei 2019 heeft Antea Group een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd aan de Oliemuldersweg te Groningen. Het veldonderzoek betreft een beperkt aantal boringen, maar deze boringen lijken te bevestigen dat de Hunze op deze plaats heeft gelopen en dat...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2019 . Embargo End Date: 09 Apr 2019
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Heeringen, R.M. van (Vestigia);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vestigia

  De voorliggende handreiking prospectief onderzoek in Flevoland voor het opsporen en waarderen van vindplaatsen uit de vroege steentijd vormt de uitwerking van thema 1C zoals benoemd in het Programma Kennisontwikkeling Archeologie Hanzelijn (PKAH). Het doel van de handre...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2019 . Embargo End Date: 22 Nov 2019
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Batavialand

  Gedigitaliseerd corpus aan maritieme opgravingsdocumentatie, behorende bij de gedeponeerde scheepsvondsten in het Maritiem Archeologisch Depot. Scheepsvondsten (objecten) en Archief zijn rijkscollectie, beheerd door Batavialand te Lelystad. Deze archeologische documenta...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 01 Mar 2019
  Open Access English
  Authors:
  Hofman, C.L.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universiteit Leiden

  This thematic collection contains datasets related to the ERC project NEXUS1492. The project investigates the impacts of colonial encounters in the Caribbean, the nexus of the first interactions between the New and the Old World. NEXUS1492 addresses intercultural Amerin...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2018 . Embargo End Date: 30 May 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koek, F.B. (KNMI); KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Royal Netherlands Meteorological Institute);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database me...

  Add to ORCID
133 research outcomes, page 1 of 14