Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Other research products 2017-2021 B2FIND

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Other research products 2017-2021 B2FIND

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
29,830 research outcomes, page 1 of 2,983
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors:
  Huy, Sabine;
  Publisher: Universität Hamburg

  Diese Bibliographie zu Milet erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird regelmäßig aktualisiert. Die ca. 120-jährige Grabungsgeschichte von Milet ist in drei Versionen sortiert: alphabetisch, chronologisch und thematisch

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kontrollregistrering av fangstgraver for reinsdyr i perioden 2018-2021. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune v/Bård Lassen og Snorre Haukalid i juli 2018. Bakgrunn for kontrollregistreringen var informasjon og kart utarbeidet av Folke Nesland, Bykle kommune. Det skal utarb...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ansamling av hellegroper påvist via LIDAR. Må kontrolleres i felt.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Spennefragment

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Steinrøys i skogsterreng med granskog. Beliggenhet ca 35 m nord for åker , 33 m sørvest for tuft og 13 m sørvest for rydningsrøys ID274707. Størrelse 1,5 m . Størrelse på stein 30 - 50 cm. Ligger i sørøsthellende landskap i ytterkant og nordvest for flate uten synlige s...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kullgroper tegnet inn på kart i Bjørn Ivar Bergs " Moisesberg i Fyresdal 1541.1549. Norsk Bergverksmuseums undersøkelser av et kobberbergverk i Telemark." (Novus forlag og Norsk Bergverksmuseum, Oslo 2006). Flere er også godt synlige på lidar. Kartfestingen er likevel i...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  2020: Metallsøk, 24.08.20: Konisk spinnehjul i bly. D: 2,2 cm. H: 1 cm.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  2021: Fotgrøft til gravhaug. Vises minst to fotgrøfter ved Støtvik store 134/2, satelittbilder fra 2018. Viser seg også på flyfoto fra 1963 (1881/Finn kart.no), men da en annen, større fotgrøft på samme jorde. D: 20 m.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Fra veien Nedre Husebykollen og ned fra åsen mot sørvest går en pent oppbygget kjerrevei. Veien er pent oppbygget og steinsatt, og følger en bredde på omtrent 2 meter. Oppe på flaten har kjerreveien antagelig fortsatt langt dagens veg nordover. Veien ser ut til å kunne ...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tydelig mur etter hus 5 stein i høyden, ca 0,80 m. Lengde 7,60 m øst-vest, 5,10 m nord-sør. Muren er tydelig rektangulær, særlig hjørnesteinene i tydelige. Muren er utrast i nord. Muren er mosegrodd, bygd av hodestore stein. Ligger 2 m nord for nedrast fjøsgamme.

29,830 research outcomes, page 1 of 2,983