Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
47 Research products, page 1 of 5

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • 2018-2022
 • B2FIND
 • Rural Digital Europe

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Smyth, Hannah;
  Publisher: University College London UCL

  Research guide and teaching tool for the analysis of digital archives and digital resources in the humanities. Developed from the author's doctoral research and for the postgraduate classes 'Digital resources in the humanities' (Digital Humanities) and 'Concepts and Con...

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tuft etter sag.

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Sagruinen er lokalisert inntil planområdet i nordøst. Lokaliteten ligger i en ravinedal omtrent 50 meter sydvest for gbnr. 433/23, også kalt Fossen. Sagruket består av en sagtuftruin lokalisert nedenfor et mindre fossefall. Elven går fra innsjøen Heia og har utløp i Glo...

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Møre og Romsdal fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tomasgardsaga er består av Sagbruket med sirkelsag (i dag elektrisk drevet), et kvernhus og to bygningsruiner av det som tidligere var en stall og en kombinert kvernhus/stamp. Tilkomstveien med steinkloppen er like gammel, og et kvernhus 130 meter vest for kjerneområdet...

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Saga og kvenna lå i samme bygningen. Selve sagbygningen var 13 m lang og 4,2 m bred. På enden (mot fossen) lå kvennbygningen som var 4 m lang og 4,2 m bred. Av sagbygningen er det igjen åtte holdestein, 1-1,5 m høge. Vannhjulet og spindelen den er festet til er delvis i...

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tørrmurt steinfundament etter oppgangssag, bestående av et rektangulært rom med fire vegger av store stein stablet opptil 2 meter høyt, og en plattform bygget inntil rommet. Rommets ytre dimensjoner måler 4x2 meter, plattformen måler cirka 5x3 meter. Ovenfor plattformen...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museet på Koldinghus;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events:

 • Open Access English
  Authors: 
  Nyhan, Julianne; Hauswedell, Tessa; Terras, Melissa; Beals, Melodee; Bell, Emily;
  Publisher: University College London UCL

  Interview questionnaire about the selection criteria used by digital archives of historical newspapers. The corresponding article where the results of the survey are summarised and analysed is:Hauswedell, T., Nyhan, J., Beals, M.H. et al. Of global reach yet of situated...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Nordsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2008-01-17: Lokaliteten mgl. data.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Sønderjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2011-08-30: Fortidsmindet blev fundet - der mangler fredningstekst.