Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
519 research outcomes, page 1 of 52
 • other research product . Collection . 2021
  Swedish
  Authors:
  Sennefelt, Karin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stockholm University

  Dataset for Table 1 in article "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" ("Prophetic Politics in Sweden 1600-1720), Historisk tidskrift 2021, by Karin Sennefelt, Stockholm university.

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Riksantikvarieämbetet UV Mitt har under tiden 17/10/1990 till 08/11/1990 utfört utredningar av fem områden (benämnda omr 5-8 samt 12/13) och en förundersökning av ett område (benämnt omr 14) inom den planerade motorvägssträckningen av E4:an, förbifart Norrköping. Inom o...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  See description in Swedish.

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  An archaeological investigation was performed in Björnviken 2:1, Kvillinge parish, Östergötland on June 4-5 in 1991 due to the planned exit from road E4 (Stockholm - Norrköping) to road 55 (Uppsala - Norrköping). Björnviken 2:1 is situated approximately one kilometre we...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The Swedish national heritage board performed archaeologic excavations from September 12th to November 18th 1988 and from April 24th to June 2nd 1989. The investigation was done due to road changes of the E4 highway between Lövstad and Norrköping. A total of 80 features...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde arkeologisk undersökning sommaren 1991 av boplatslämningar RAÄ 236 på stadsäga 928, Kallerstad. Undersökningen föranleddes av anläggandet av en ny väg, Norra Länken. Vid undersökningen påträffades 445 anläggningar. De flesta ingick i...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  See description in Swedish.

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  An archaeological investigation of ancient monument RAÄ 85 in Krokek parish, Norrköping Municipality, Östergötland was conducted in October 1992 owing to the reconstruction of road E4 between Böksjö and Länsgränsen. Gullvagnen (RAÄ 85) is most probably an inland settlem...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  Norwegian
  Authors:
  Avango, Dag; Winqvist, Camilla; Arlov, Thor Bjørn; Reymert, Per Kyrre; Horemuz, Milan; Uggla, Gustaf; van der Watt, Lize-Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Royal Institute of Technology

  Sorgfjordenprojektet var en arkeologisk forskningsexpedition som ägde rum den 8-20 Juli år 2017. Expeditionen genomförde en fullständig dokumentation av lämningarna efter den Rysk-svenska gradmätningsexpeditionen 1898–1902 i området kring Sorgfjorden på Nordöstra Spetsb...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2020
  English
  Authors:
  Stavroulaki, Ioanna; Marcus, Lars; Berghauser Pont, Meta; Abshirini, Ehsan; Sahlberg, Jan; Örnö Ax, Alice;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Chalmers University of Technology

  The GIS-based Time model of Gothenburg aims to map the process of urban development in Gothenburg since 1960 and in particular to document the changes in the spatial form of the city - streets, buildings and plots - through time. Major steps have in recent decades been ...

  Add to ORCID
519 research outcomes, page 1 of 52