Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
22 research outcomes, page 1 of 3
 • other research product . 2019
  Restricted Polish
  Authors:
  Szymańska-Palaczyk, Agnieszka;

  Wydział Nauk Społecznych Podstawowym celem pracy jest zrekonstruowanie sposobów powstawania i funkcjonowania marek artystycznych w dwóch sferach życia społecznego: w świecie sztuki i w otoczeniu świata sztuki. Marką artystyczną może być zarówno osoba (artysta, kurator, ...

 • other research product . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Drajkowska, Magdalena;

  Wydział Historyczny Praca przedstawia problem wykorzystywania przeszłości do celów propagandowych. Koncentruje się na propagandzie systemowej, która dobrze dokumentuje działa władzy w okresie PRL-u. Zagadnienia omówione zostały w oparciu o kanały przekazu, które nadzoro...

 • other research product . 2018
  Restricted Polish
  Authors:
  Kostyrko, Mikołaj;

  Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówi...

 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Patrycja, Świeczkowska;

  Wydział Neofilologii Niniejsza rozprawa służy rozważeniu kwestii interpretacji wyrażeń anaforycznych w języku japońskim w kontekście możliwości uzyskania efektywnego systemu automatycznego tłumaczenia japońsko-polskiego. Głównym jej celem jest przedstawienie stanu dzied...

 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Jarosz, Ewelina;

  Wydział Historyczny Tematem rozprawy jest zwrot w teoretycznym myśleniu o sztuce malarstwa barwnych płaszczyzn oraz historii ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pokazany na przykładzie historii recepcji oraz analiz obrazów trzech liderów awangardowego malarstwa amerykańskieg...

 • other research product . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Matczak, Magdalena Domicela;

  Wydział Historyczny Tematem pracy jest postrzeganie chorych i niepełnosprawnych we wczesnośredniowiecznym (X wiek – początki XIII wieku) Culmine znajdującym się na pograniczu ziem polskich z ziemiami plemion pruskich. Wykorzystano metody jakościowo-ilościowe analizy mat...

 • other research product . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Nowak-Kluczyński, Konrad;

  Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Zakres tematyczny pracy doktorskiej Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993, przygotowanej w Zakładzie Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, obejmuje początki, rozwój oraz przeobrażenia p...

 • other research product . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Walas, Marcin;

  Wydział Matematyki i Informatyki W pracy omówiono zastosowanie wnioskowania czasowo-przestrzennego w systemie Question Answering (QA). Wnioskowanie zostało wykorzystane do zrealizowania dwóch zadań: opracowania bazy wiedzy przestrzennej (wykorzystywanej w procesie pozys...

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Słowiańskiej Podstawę analizy języka chorwackich przekładów łacińskich hymnów kościelnych stanowiły przekłady pięciu utworów, mające w języku chorwackim (a także w jego dialektach, które na przestrzeni wieków p...

 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Schalotte, Weronika;

  Wydział Neofilologia: Instytut Językoznawstwa Praca dotyczy dramaturgii Györgya Spiró jako szczególnej refleksji historycznej, operującej jednocześnie skalą makro- i mikro-historii, powagi i szyderstwa, tragicznej i komicznej podszewki ludzkiego doświadczenia. Dramaturg...

22 research outcomes, page 1 of 3