Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
16 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pulko, Borut;
  Publisher: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kocutar, Stane;
  Publisher: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Blaznik, Pavle;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access German
  Authors:
  Schmutz, Carl;
  Publisher: auf Kosten der Verfasser
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Cajzek, Rok; Klanšek, Uroš;
  Publisher: Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
  Country: Slovenia

  V članku sta predstavljeni rekonstrukcija in dograditev več kot stoletje starega župnijskega gospodarskega poslopja v Šmarju pri Jelšah z namenom njegove preureditve v Center baročne umetnosti. V ta namen se je občina Šmarje pri Jelšah leta 2008 prijavila na razpis Regi...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Duh, Matjaž; Črčinovič Rozman, Janja;
  Publisher: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije
  Country: Slovenia

  Avtorja v članku obravnavata čutne zaznave in doživljajsko dimenzijo pri povezovanju doživljanja glasbenih in likovnih umetniških sporočil pri učencih na razredni stopnji osnovnošolskega izobraževanja. V opisani raziskavi namenjata posebno pozornost aktivnemu sprejemanj...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Haramija, Dragica; Batič, Janja;
  Country: Slovenia

  V prispevku so predstavljene tri izbrane kakovostne izvirne slikanice, katerih skupna tema je prikaz slovenske kulturne dediščine. V ljudski pripovedki Kako je nastalo Blejsko jezero skozi zgodbo in podobe spoznamo krajinski naravni kulturni biser. Gal v galeriji Svetla...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Zorman, Milan; Pohorec, Sandi; Butolen, Bojan; Žlahtič, Bojan;
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Zupančič, Tomaž;
  Country: Slovenia

  Something peculiar has happened at the 2005 semestrial students' exhibition at the department of Fine Art - Art Education program - at the University in Maribor. One of the artworks made by a group of students on the exhibition, which tried to refer to the late Asiatic ...

 • other research product . Other ORP type . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Duh, Matjaž; Zupančič, Tomaž;
  Publisher: Institut informacijskih znanosti
  Country: Slovenia

  This article introduces the communicative possibilities that contemporary art offers within art education. The introduction deals with the relevant theoretical starting points and goes on to develop and explain the term "communicational paradox of contemporary art". The...

16 research outcomes, page 1 of 2