Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
69 research outcomes, page 1 of 7
 • other research product . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Šutera, Ondřej;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. Práce shromažďuje teoretické a praktické znalosti o...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Horňáková, Michaela;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá teóriou geotechnického monitoringu. Druhá, praktická, časť sa zaoberá tunelom Višňové na severe SR. Spracováva históriu, technológiu výstavby, geológiu a geotechnický monitoring, ktorý bol pre tunel schválený....

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Červenka, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Práce je rozdělena do tří částí. V té první se zabývá návrhem a posouzením jedenkrát kotvené záporové stěny, zajišťující stavební jámu pro rekonstrukci OD Prior ve městě Zlín. Pažící konstrukce je řešena metodou mezních stavů, pomocí softwaru GEO5 a tabulkového editoru ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Bolcek, Roman;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury

  Jedná se o obytný most pře Temži. Spojení dvou břehů, kdy struktury tvoří program, které chybí v daném území. Struktury jsou navrhnuty jako soběstečné, navíc tvoří solární elektrárnu. It is a residential bridge over the Thames. The combination of two shores, where the s...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Vrbka, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Tato bakálářská práce se zaměřuje na výrobu elektrické energie za pomoci obnovytelných zdrojů. Existuje nespočet faktorů vztahůjících se k obnovitelné energii. Nicméně na tyto aspekty je většinou pohlíženo spíše individuálně, než jako na celek. Tudíž se tato práce pokou...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Škvařil, Michael;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Bakalářská práce se zabývá optimalizací metod pro stanovení trvanlivosti nátěrových systémů na dřevo. Teoretická část se zaobírá podrobnou analýzou nátěrových systémů na dřevo včetně specifikace jejich složení, zejména se zaměřením na novodobé vodouředitelné nátěrové sy...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Velešíková, Karolína;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Predmetom bakalárskej práce je obnova a nové využitie bývalej nádražnej budovy v Ústí nad Orlicí. Jej základom sa stala architektonická štúdia vypracovaná v rámci predmetu AG34 v zimnom semestri 3. ročníka. Bakalárska práca architektonickú štúdiu rozvádza do stupňa Doku...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Balaga, Róbert;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Táto práca sa zaoberá rôznymi metódami extrakcie kľúčových výrazov z dokumentov, zo zameraním na diela z Centrálneho portálu knižníc. Boli implementované rôzne metódy z kategórie štatistických, lingvistických metód a metód založených na grafoch. Tiež bola navrhnutá vlas...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Ščavnický, Tomáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Táto práca sa zaoberá rekonštrukciou interpunkcie vo výstupoch systémov na automatický prepis reči. Výsledný systém by mal byť schopný rekonštruovať interpunkciu vo všeobecnej zväčša hovorenej angličtine s rozumnou mierou presnosti. Prirodzený ľudský jazyk sa v istých p...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Gallovič, Ľubomír;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním aplikácie pre automatickú extrakciu kľúčových výrazov z odborných textov v českom jazyku. Sú implementované viaceré algoritmy výberu kandidátov a rôzne štatistické a linguistické metódy výpočtu skóre týchto kand...

  Add to ORCID
69 research outcomes, page 1 of 7