Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
50 research outcomes, page 1 of 5
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hazler, Vito;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  V gradbeništvu in še zlasti v stavbarstvu je les zastopan kot osnovno ali dopolnilno gradivo, pa tudi kot konstrukcijska opora in kot dopolnilo drugim materialom. Kot gradivo se je globoko začrtal v prepoznavnost tradicionalne gradnje tako na Slovenskem kot v večini evr...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Čufar, Katarina; Horvat, Jana; Tolar, Tjaša; Berden, Tina; Merela, Maks;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Pri arheoloških izkopavanjih na območju rimskega Navporta (danes Vrhnika), kjer so bili v letu 2005 odkriti deli različnih lesenih konstrukcij, smo raziskali skoraj 500 vzorcev lesa. Polovico vzorcev je predstavljal les jelke (Abies alba) in hrasta (Quercus sp.). Posebe...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Čufar, Katarina; Dolžan Eržen, Tatjana; Krže, Luka; Merela, Maks;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Poslikane kmečke skrinje so pomemben del zbirk muzejskih predmetov ljudske umetnosti alpskega prostora. V Gorenjskem muzeju Kranj smo pregledali nad 30 in dendrokronološko raziskali 18 skrinj iz lesa iglavcev, pretežno navadne smreke (Picea abies). Na odsekih radialnih ...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Zupančič, Martin;
  Publisher: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Levanič, Tom;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU

  Predstavljamo rezultate dendrokronoloških raziskav na šestih prazgodovinskih koliščarskih naselbinah Ljubljanskega barja v letih 1995-2001. S 13 radiokarbonsko datiranimi kronologijami širin branik smo dobili doslej najzanesljivejši absolutni kronološki okvir za naselbi...

 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Culiberg, Metka; Toškan, Borut; Dirjec, Janez; Malez, Vesna; Janžekovič, Franc; Govedič, Marijan;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU

  Predstavljamo rezultate arheološko-dendrokronoloških raziskav na najdišču Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju. Najpomembnejše naselbinske ostanke uvrščamo v kulturo Somogyvár-Vinkovci in jih okvirno datiramo v 25. stoletje pr. Kr. The results are pres...

50 research outcomes, page 1 of 5