Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
52 research outcomes, page 1 of 6
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bidovec Sinković, Maria;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Valvasorja lahko na več ravneh povežemo s pojmom "prihodnost". Izhodišče je nekaj znanih podatkov iz njegovega življenjepisa, nekaj listin, s katerimi razpolagamo, in seveda to, kar nam o sebi razkriva on sam, predvsem skozi svoje glavno delo Slavo vojvodine Kranjske. N...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pogačar, Timothy;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Prispevek opisuje zgodovino revije Slovene Studies in predstavlja ideje za njeno prihodnost. Revija je strokovno glasilo Društva za slovenske študije (Society for Slovene Studies, SSS), ki ga je ustanovila skupina strokovnjakov leta 1973 v New Yorku.1 Revija je začela i...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jezernik, Božidar;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Zadnjega četrt stoletja se v slovenskem javnem diskurzu veliko govori o preteklosti, zlasti v povezavi z drugo svetovno vojno. Razprava je vroča in živa, argumenti udarni, pa - kot kaže - ne vedno najbolj prepričljivi. Saj če bi bili, bi pogled v preteklost zagotovo bil...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Klvaňová, Alena;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Prispevek se osredotoča na izjemen zgodovinski fenomen slovenskega izseljevanja, ki ga predstavlja pojav aleksandrinstva, in približa glavne vzroke, zakaj so se žene in dekleta odločile za odhod od doma ter za poklice, ki so jih opravljale v Egiptu. V nadaljevanju je po...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Grdina, Igor;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Prispevek tematizira razmerje med skupnostjo in jezikom kot njenim mogočim konstitutivom v srednjeveškem in zgodnjenovoveškem imaginariju. Pri tem na primeru Slovencev pokaže, kako so se identitete oblikovale na različnih ravneh in zaradi različnih dejavnikov. Jezik je ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hazler, Vito;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Založba Univerze, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  V gradbeništvu in še zlasti v stavbarstvu je les zastopan kot osnovno ali dopolnilno gradivo, pa tudi kot konstrukcijska opora in kot dopolnilo drugim materialom. Kot gradivo se je globoko začrtal v prepoznavnost tradicionalne gradnje tako na Slovenskem kot v večini evr...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Zupančič, Martin;
  Publisher: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Culiberg, Metka; Toškan, Borut; Dirjec, Janez; Malez, Vesna; Janžekovič, Franc; Govedič, Marijan;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
  Country: Slovenia

  Predstavljamo rezultate arheološko-dendrokronoloških raziskav na najdišču Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju. Najpomembnejše naselbinske ostanke uvrščamo v kulturo Somogyvár-Vinkovci in jih okvirno datiramo v 25. stoletje pr. Kr. The results are pres...

52 research outcomes, page 1 of 6