Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
199 research outcomes, page 1 of 20
 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Halonen, Lauha;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  This work stems from the various debates of the definition, authenticity and plurality of yoga traditions both among yoga practitioners and scholars. The work has two aims: to move away from these debates by constructing a new theoretical perspective, and to study yoga ...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Laakso, Jyri;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Maaperän sedimenttejä tutkittiin maatutkaluotauksilla sekä sedimentologisilla tutkimuksilla Kersilön alueella, Sodankylässä, Suomen Keski-Lapissa, alueen sedimentologiaan ja stratigrafiaan liittyvän tiedon tuottamiseksi, sekä maaperän glasiaalisten ja postglasiaalisten ...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Pasanen, Piia;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielma käsittelee Helsingin Seurasaaressa sijaitsevan ulkomuseon rakennushankintoja ja toimintaa ensimmäisen tasavallan loppuun asti. Tutkielma keskittyy siihen, millaista kuvaa suomalaisesta menneisyydestä ulkomuseo välitti ja millaisia keinoin. Selvitän, miten muse...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Häyrinen, Marja-Liisa;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Humanistinen tiedekunta, Kulttuurien osasto Tekijä – Författare – Author Marja-Liisa Häyrinen Työn nimi – Arbetets titel – Title Anna Sahlstén Empaattinen kansankuvaaaja ja Sammon takojatar Oppiaine – Läroämne – Subject Tai...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Lehtonen, Katri;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tiivistelmä – Referat – Abstract Street art interferes in urban life and communicates directly with people. My thesis focuses on examining the meaning of place in the political street art. I study the existence of a street art world and the specific characters of it. St...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Fakhri, Amina;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  The Demoniana series is the most researched of all of Mikhail Vrubel's work, yet the origins of the series' imagery remain neglected. Scholars have attributed Demoniana's imagery to a literary origin - the poem Demon by Mikhail Lermontov. Focusing on the relationship be...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Lindblom, Sandra;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielma käsittelee Eva Cederströmin (1909–1995) taiteilijuuden muodostumista 1920–1930-luvuilla tarkastelemalla Cederströmin omaelämäkerrallisia kertomuksia ja teoksia. Taidehistorian tapa valikoida tutkimuskohteensa on jättänyt Cederströmin kaltaiset, esittävää taide...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Salonen, Leena;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Etelä-Karjalassa sijaitsevan Kivijärven matalista rantavesistä tehtyjä mesoliittisiksi tulkittuja asuinpaikkalöytöjä, ns. rantakvartseja sekä rantavesistä tehtyjä havaintoja liesikiveyksistä, asumuspainanteesta ja vedenalaisis...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Karppanen, Hanna;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Pro gradu -tutkielmani aiheena on Helsingissä vuonna 1956 perustettu taiteilijaryhmä Prisma. Siihen kuuluivat taiteilijat Yngve Bäck (1904–1990), Gösta Diehl (1899–1964), Ragnar Ekelund (1892–1960), Torger Enckell (1901–1991), Unto Pusa (1913–1973), Sigrid Schauman (187...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Saksanen, Tanja;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Humanistinen tiedekunta Kulttuuriperinnön maisteriohjelma Arkeologia Tanja Saksanen Linnun siivin – Suomen myöhäisrautakautiset linturiipukset: esinetutkimuksesta mielen arkeologiaan Pro gradu -tutkielma 10.11.2020 125 Tutkin pro gradu – työssäni Suomen myöhäisrautakaut...

199 research outcomes, page 1 of 20