Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2021
  Restricted Polish
  Authors:
  Losik-Sidorska, Aleksandra;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historii Rozprawa poświęcona jest problemowi komunikatu płynącego z nowożytnych inskrypcji sepulkralnych duchowieństwa gnieźnieńskiego. Pierwszym etapem pracy była kwerenda terenowa, której efektem jest załączony do opracowania katalog. Kolejnym etapem było umie...

  Add to ORCID
 • other research product . 2019
  Restricted Polish
  Authors:
  Szymańska-Palaczyk, Agnieszka;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych Podstawowym celem pracy jest zrekonstruowanie sposobów powstawania i funkcjonowania marek artystycznych w dwóch sferach życia społecznego: w świecie sztuki i w otoczeniu świata sztuki. Marką artystyczną może być zarówno osoba (artysta, kurator, ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Restricted Polish
  Authors:
  Kostyrko, Mikołaj;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówi...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Patrycja, Świeczkowska;
  Persistent Identifiers

  Wydział Neofilologii Niniejsza rozprawa służy rozważeniu kwestii interpretacji wyrażeń anaforycznych w języku japońskim w kontekście możliwości uzyskania efektywnego systemu automatycznego tłumaczenia japońsko-polskiego. Głównym jej celem jest przedstawienie stanu dzied...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Jarosz, Ewelina;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Tematem rozprawy jest zwrot w teoretycznym myśleniu o sztuce malarstwa barwnych płaszczyzn oraz historii ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pokazany na przykładzie historii recepcji oraz analiz obrazów trzech liderów awangardowego malarstwa amerykańskieg...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1