Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Witkowska, Marta Kunegunda;
  Persistent Identifiers

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Głównym celem badawczym, którego realizację inaugurują badania prezentowane w tej rozprawie jest ustalenie, jakie elementy warsztatowe w tekstach literackich Julii Hartwig można uznać za najważniejsze. Przedstawiamy analizę dotycz...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Kaczanowicz, Marta;
  Persistent Identifiers

  Wydział Archeologii The purpose of this study was to investigate the strategies of the reuse of tombs from the Egyptian necropolis of Thebes in the Third Intermediate Period and Late Period (1076-332 BCE). My aim was to analyse the available data on the reuse of Theban ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Drajkowska, Magdalena;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Praca przedstawia problem wykorzystywania przeszłości do celów propagandowych. Koncentruje się na propagandzie systemowej, która dobrze dokumentuje działa władzy w okresie PRL-u. Zagadnienia omówione zostały w oparciu o kanały przekazu, które nadzoro...

  Add to ORCID
 • other research product . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Matczak, Magdalena Domicela;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Tematem pracy jest postrzeganie chorych i niepełnosprawnych we wczesnośredniowiecznym (X wiek – początki XIII wieku) Culmine znajdującym się na pograniczu ziem polskich z ziemiami plemion pruskich. Wykorzystano metody jakościowo-ilościowe analizy mat...

  Add to ORCID
 • other research product . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Nowak-Kluczyński, Konrad;
  Persistent Identifiers

  Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Zakres tematyczny pracy doktorskiej Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993, przygotowanej w Zakładzie Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, obejmuje początki, rozwój oraz przeobrażenia p...

  Add to ORCID
 • other research product . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Walas, Marcin;
  Persistent Identifiers

  Wydział Matematyki i Informatyki W pracy omówiono zastosowanie wnioskowania czasowo-przestrzennego w systemie Question Answering (QA). Wnioskowanie zostało wykorzystane do zrealizowania dwóch zadań: opracowania bazy wiedzy przestrzennej (wykorzystywanej w procesie pozys...

  Add to ORCID
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Słowiańskiej Podstawę analizy języka chorwackich przekładów łacińskich hymnów kościelnych stanowiły przekłady pięciu utworów, mające w języku chorwackim (a także w jego dialektach, które na przestrzeni wieków p...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Schalotte, Weronika;
  Persistent Identifiers

  Wydział Neofilologia: Instytut Językoznawstwa Praca dotyczy dramaturgii Györgya Spiró jako szczególnej refleksji historycznej, operującej jednocześnie skalą makro- i mikro-historii, powagi i szyderstwa, tragicznej i komicznej podszewki ludzkiego doświadczenia. Dramaturg...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Dziembowski, Piotr, Maciej;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny: Zakład Historii Europy Wschodniej Prezentowana praca podejmuje temat rodziny Dziembowskich herbu Pomian. Jest to monografia rodowa zawierająca zebrane w formie biogramów różne informacje o przedstawicielach rodziny, podkreślające wzajemne relacje ro...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Schmidt, Filip;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii Praca poświęcona jest zamieszkującej wspólnie parze intymnej. Leży na skrzyżowaniu zainteresowań socjologii rodziny, gender studies i studiów nad miłością oraz codziennością. Pierwsza część zawiera analizę historycznych prze...

  Add to ORCID
20 research outcomes, page 1 of 2