Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
312 research outcomes, page 1 of 32
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Siukola, Anna;
  Country: Finland

  The aim of this thesis is to create a porcelain artwork by using slipcasting. The work explains what slip means, what it is composed of and how it is produced; further on, it studies surface decoration applications such as glazes; and finally, it presents the created ca...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Mazza Chiaravalloti, Tiago;
  Country: Finland

  In the written part of this bachelor’s thesis, the history and the work of two renowned street photographers were presented, and their methods, points of view and contribution to photography were analysed. Also, the author presented and analysed his own background, meth...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kangasniemi, Annukka;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Tiivistelmä: Maisterintutkielmani tarkoitus on avata Israelin ja Palestiinan taiteen kansallisten myyttien ja symbolien käyttöä alueen taiteessa. Käsittelen maa-alueeseen liittyviä naissymboleita ja uhrin ja urhon myytien ilmentymiä. Tutkimustapauksinani käytän muun mua...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ranta, Tanja;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Tutkielma käsittelee Suomen tilattoman väestön elämän materiaalisten jäännösten löytämistä, tutkimusmenetelmiä, muinaismuistolain (295/1963) mukaista luokittelua, arvoja ja merkityksiä. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi aiheita havainnollistetaan tapaustutkimuksen avulla....

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Khadka, Saurav;
  Country: Finland

  The aim of this thesis project was to design and test a wall painting robotic solution. The thesis topic was commissioned by HAMK Tech Research Group. Modern cities come with high apartment buildings, and the structures of their rooms are almost similar. Traditionally, ...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mallinen, Sara;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Tutkielmassa tarkastellaan taiteen osallistumista 2000-luvun ympäristökeskusteluun sekä taiteen, taidekentän ja taiteilijan roolia ja vaikuttavuutta ympäristökeskustelussa. Teoriaohjautuva tapaustutkimus sijoittuu ekokriittisen taidehistorian kentälle. Teoreettisen viit...

 • other research product . 2021
  Open Access
  Authors:
  Ojala, Jari; Vuorenpää, Pirjo; Ojala, Anu; Hiljanen, Mikko; Rautiainen, Matti; Seppälä, Jarmo;
  Country: Finland

  Tämä raportti on osa Jyväskylän yliopiston monitieteistä Menestystä menneisyydestä -tutkimushanketta, jossa selvitetään yritysten historiatietoisuutta. Raportin teko ei olisi ollut mahdollista ilman Keski-Suomen liiton ja Business Finlandin rahoitusta – kiitos molemmill...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Värri, Anna;
  Country: Finland

  The purpose of this thesis was to critically analyze the ways of how issues related to Instagram are explored in contemporary painting. By reviewing paintings addressing various phenomena related to Instagram, a theoretical framework for Instagram-related contemporary p...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Suvorov, Alexander;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Maisterintutkielma keskittyy pronssikautiseen Jamnaja-kulttuurin hautauksista kerättyjen radiohiiliajoitusten analysoimiseen erilaisilla menetelmillä. Muun muassa ajoituksia käsitellään OxCal 4.4, CalPal ja ArcGIS ohjelmissa. CalPal:in oiva Chronology composer-toiminto ...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Moisio, Mikko;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Semantic textual similarity (STS), the procedure of determining how similar pieces of text are in terms of their meaning, is an important problem in the rapidly evolving field of natural language processing (NLP). STS accelerates major information retrieval applications...

312 research outcomes, page 1 of 32