Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • In his book Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego (Poet in the labyrinth of history. Studies on writer’s roles of Jerzy Ficowski) Jerzy Kandziora strives to provide a holistic outlook on the literary output of the author of Ptak poz...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Majewska, Anna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Recenzja naukowa książki Cezarego Zalewskiego o poglądach estetycznych Prusa. Autorka omawia ujęcie Zalewskiego, sytuując książkę na tle dotychczasowych badań prusologicznych. W recenzji został zaprezentowany zamysł Autora, kompozycję książki, materiał. Reviewed of the ...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Barczyk, Agnieszka; Słowikowski, Piotr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The article is a transcription of an interview with Piotr Słowikowski – a journalist from Lodz associated for many years with TVP Lodz (one of the regional branches of TVP, Poland’s public television broadcaster). The conversation focuses on the most significant TV prog...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2007
  Open Access Polish
  Authors:
  Krakowiak, Beata;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Artykuł poświęcony jest polskim placówkom muzealnym i ogólnym tendencjom w ich rozmieszczeniu. Podstawowym zadaniem jest ustalenie, które obszary w Polsce charakteryzują się uprzywilejowaną pozycją w zakresie posiadania placówek muzealnych oraz próba wyjaśnienia zarejes...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1