Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • У роботі пропонується розглядати процес передбачення з наявністю слабо структурованих даних цілісно. Розроблено системний підхід до супроводу процесу передбачення на основі засобів текстової аналітики з чотирьох етапів, які безперервно повторюються на всьому життєвому ц...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Lobko, Nataliia Viktorivna;
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  "Спеціальні історичні дисципліни" – нормативний курс, що узагальнює наукові знання з проблем виникнення, становлення та розвитку комплексу спеціальних історичних дисциплін в Україні та світі. "Спеціальні історичні дисципліни" належать до обов’язкових навчальних дисциплі...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  Розроблено інформаційну систему оцінки емоційної тональності тексту на основі рекурентної нейронної мережі LSTM типу. У роботі використані векторні представлення слів створені за моделлю Word2Vec. Розроблений алгоритм реалізовано мовою Python версії 3.7.6.

 • other research product . 2020
  Russian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  S. Piliak. RUSSIAN FORTRESSES. FEATURES OF INTERPRETATION

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Oksenyuk, Yu.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  У кваліфікаційній роботі викладено результати моніторингових спостережень щодо виявлення вогнищ амброзії полинолистої на території Волинської області. Досліджено морфо-біологічні особливості карантинного організму, а також деякі локалізаційні та ліквідаційні заходи знищ...

 • В статье рассмотрены актуальные проблемы сохранения исторического образа города. Одна из важных задач при сохранении объектов культурного наследия – создание комфортной городской среды, которая гармонично сочетает в себе исторические архитектурные здания и сооружения и ...

 • Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі розробки інформаційної технології обробки природномовних текстів на основі інтеграційного підходу. На основі аналізу актуальних проблем у галузі обробки природної мови показано, що прикладні технології ...

 • other research product . 2019
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  Наразі дуже актуальним є викладання іноземної мови із використанням лінгвокраїнознавчого аспекту. В загальноосвітніх навчальних закладах деякі теми викладаються саме із використанням вищезазначеного підходу. Проте в деяких загальноосвітніх школах із поглибленим вивчення...

 • other research product . 2018
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Stotsko, R.;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки
  Country: Ukraine

  Висвітлено і проаналізовано історичні аспекти, сучасний стан та перспективи розвитку архітектури християнських духовно-гуманітарнихосвітніхзакладів в Україні, виокремлено основні фактори, які найбільше впливають на формування духовного освітнього закладу нового типу – д...

 • other research product . 2018
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
  Country: Ukraine

  В дисертаційній роботі проаналізовано застосування мозаїчних творів в опорядженні фасадного і інтер’єрного вистрою архітектури Львова кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст., розроблено власну методику їхнього дослідження. Систематизовано та узагальнено результати попередніх ро...

18 research outcomes, page 1 of 2