Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2019
  Open Access French
  Authors:
  Kotrčová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem předkládané bakalářské práce je francouzský historický region Pikardie s důrazem na jeho průmysl a zemědělství. Práce je uvedena teoretickou kapitolou zaměřenou na historický vývoj regionu a jeho reálie. Následně se práce soustředí na ústřední téma, jímž je přib...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Valentová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem mé diplomové práce je Zámek Kozel - v minulosti a současnosti. Nejprve se věnuji historii zámku a šlechtickým rodům Černínů a Valdštejnů. Následně se zaměřuji na situaci po roce 1945, kdy byl zámek konfiskován, připadl do vlastnictví státu a bylo rozhodnuto o tv...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Plzák, Jindřich;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá základní aplikací trojrozměrného digitálního prostředí v archeologii. Práce je převážně o metodách a možnostech dokumentování artefaktů a památek za pomoci moderních technologií, které zatím nejsou zcela běžně využívané v archeologickém bádání a v t...

 • other research product . 2013
  Open Access French
  Authors:
  Široká, Pavlína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Hlavním cílem této bakalářské práce je představit zámořská území Francie, jež jsou plně integrovanou součástí Francie a vystupují pod zkratkou DROM, objasnit jaký je jejich vztah k metropolitní Francii dle právních statusů a dále to, jaké jsou příčiny vedoucí ke vzniku ...

4 research outcomes, page 1 of 1