Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters
Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage Other research products

Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage Other research products

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
44,342 research outcomes, page 1 of 4,435
 • other research product . Collection . 2023 . Embargo End Date: 17 Jan 2023
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau Voor Archeologie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een aantal bureauonderzoeken uitgevoerd in het kader van kadeversterkingen voor HHS Delfland

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2021
  Authors:
  François, Alexandre;
  Publisher: Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition

  Ce fonds rassemble des enregistrements de terrain effectués par le chercheur Alexandre François au Vanuatu (Pacifique Sud), entre 1997 et 2011. Ces 939 enregistrements audio portent sur 18 langues, réparties sur trois ensembles linguistiques: [1]- la langue araki, parlé...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2021
  Authors:
  François, Alexandre;
  Publisher: Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition

  The present archival fonds brings together all the field recordings carried out by researcher Alexandre François in the Solomon Islands (South Pacific), between 2005 and 2012. Those 93 audio recordings document the four languages spoken on the island of Vanikoro, in the...

  Add to ORCID
 • other research product . Collection . 2021
  Authors:
  François, Alexandre;
  Publisher: Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition

  Ce fonds réunit l'ensemble des enregistrements de terrain réalisés par le chercheur Alexandre François entre 1997 et 2012, dans deux pays de la Mélanésie insulaire : le Vanuatu et les Îles Salomon. Le fonds totalise plus de 1000 enregistrements représentant un total de ...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Van Der Walt, Anelda; Liané Van Den Bergh;
  Publisher: Zenodo

  The ESCALATOR programme aims to support the development of an inclusive and active community of practice in Digital Humanities and Computational Social Sciences in South Africa. The programme forms part of the activities of the South African Centre for Digital Language ...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bidovec Sinković, Maria;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Valvasorja lahko na več ravneh povežemo s pojmom "prihodnost". Izhodišče je nekaj znanih podatkov iz njegovega življenjepisa, nekaj listin, s katerimi razpolagamo, in seveda to, kar nam o sebi razkriva on sam, predvsem skozi svoje glavno delo Slavo vojvodine Kranjske. N...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pogačar, Timothy;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Prispevek opisuje zgodovino revije Slovene Studies in predstavlja ideje za njeno prihodnost. Revija je strokovno glasilo Društva za slovenske študije (Society for Slovene Studies, SSS), ki ga je ustanovila skupina strokovnjakov leta 1973 v New Yorku.1 Revija je začela i...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jezernik, Božidar;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Zadnjega četrt stoletja se v slovenskem javnem diskurzu veliko govori o preteklosti, zlasti v povezavi z drugo svetovno vojno. Razprava je vroča in živa, argumenti udarni, pa - kot kaže - ne vedno najbolj prepričljivi. Saj če bi bili, bi pogled v preteklost zagotovo bil...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Klvaňová, Alena;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Prispevek se osredotoča na izjemen zgodovinski fenomen slovenskega izseljevanja, ki ga predstavlja pojav aleksandrinstva, in približa glavne vzroke, zakaj so se žene in dekleta odločile za odhod od doma ter za poklice, ki so jih opravljale v Egiptu. V nadaljevanju je po...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Grdina, Igor;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  Prispevek tematizira razmerje med skupnostjo in jezikom kot njenim mogočim konstitutivom v srednjeveškem in zgodnjenovoveškem imaginariju. Pri tem na primeru Slovencev pokaže, kako so se identitete oblikovale na različnih ravneh in zaradi različnih dejavnikov. Jezik je ...

44,342 research outcomes, page 1 of 4,435