Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
80 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Pátková, Simona;
  Publisher: AntropoWeb
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Ladislav Čapek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University

  Cílem příspěvku je zhodnotit více než 60letý vývoj systematického studia keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách a představit základní témata a metody, které se rozvíjely v souladu s formující se disciplínou archeologie mladšího středověku. Na středověké ker...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
 • publication . Article . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  František Gabriel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University

  Hodnocení tří nemovitých artefaktů, získaných archeologickým výzkumem na hradě v Úštěku. Cílem je jejich datování a určení možné funkce. The paper assesses three immovable artefacts yielded by archaeological research into Úštěk Castle. The main objective was their datin...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Zdebor, Jan;
  Publisher: Centrum výzkumu Řež

  V článku je stručně popsána historie a současnost jaderného vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Počátky jaderného vzdělávání na bývalé Vysoké škole strojní a elektrotechnické jsou spojené s osvojováním jaderné technologie ve Škodovce. Připomíná významnou roli ...

 • publication . Conference object . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Ondříčková, Marie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  This article is about the long neck lute type and it monitors its development which is very complicated, because as it seems, it could have more answers in this problem. And then there are introduced 3 theories about this string musical instrument. It was introduced in ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Vařeka, Pavel;
  Publisher: Občanské sdružení pro podporu historické literatury

  Archeologické výzkumy se v posledních letech začínají zabývat zkoumáním nedávné minulosti, spojené se zločity totalitních režimů ve 20. století. Článek popisuje současné výzkumy. Archaeological research has begun to examine the recent past associated with the crimes of ...

 • publication . Conference object . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Hendrych Lorenzová, Eva; Lehečková, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

  Historie patří k základním pilířům každého vědního oboru. Ne jinak je tomu i u oboru porodní asistence. Každá porodní asistentka by se měla zajímat o lokální osobnosti ve svém bydlišti a pátrat po jejich odkazu do dalších generací. V předkládaném příspěvku nejprve pojed...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Luboš Hobl; Pavel Kodera;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University

  Příspěvek se zabývá hradem Vrtba, který se nachází v okrese Plzeň-sever. Absence zděných konstrukcí znemožňuje poznání zástavby hradního jádra. Nicméně dochované terénní relikty odrážejí základní rozvržení hradního areálu a umožňují i některé hospodářské provozy v bezpr...

  Add to ORCIDorcid
80 research outcomes, page 1 of 8