Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
219 research outcomes, page 1 of 22
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  David Rafael Moulis;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of West Bohemia

  The aim of this article is to understand the foreign influence on Iron Age Judahite sacred architecture, offering and incense altars and clay figurines in the context of the latest archaeological finds from Israel. The important discoveries from the recent years are the...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . Conference object . Part of book or chapter of book . Preprint . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Pražák, Ondřej; Přibáň, Pavel; Taylor, Stephen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Accademia University Press

  Článek popisuje naší metodu pro určení změny sémantiky slov v čase (Lexical Semantic Change Detection) pro soutěž DIACR-Ita, kde jsme skončili na prvním místě. Naše metoda využívá učení bez učitele a je nezávislá na jazyce. skládá se z několika kroků: Vytvoření vektorov...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Pátková, Simona;
  Publisher: AntropoWeb
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Ladislav Čapek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University

  Cílem příspěvku je zhodnotit více než 60letý vývoj systematického studia keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách a představit základní témata a metody, které se rozvíjely v souladu s formující se disciplínou archeologie mladšího středověku. Na středověké ker...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Petr Jedlička;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Czech Academy of Sciences

  In this paper, I combine an exposition of the historical development of sociology and philosophy of science from the era of grand theories onwards, with an explication as to why the grand theories have failed. First, I trace some parallels in the history of each of the ...

  Add to ORCIDorcid
 • Zjišťovací a záchranný archeologický výzkum ve vsi Libkovice (okres Most) v letech 1991–1999, zbořené v důsledku plánované těžby uhlí, se zaměřil také na farní kostel sv. Mikuláše zbudovaný v 90. letech 19. století. Sondáž odhalila dobře dochované zdivo původního raně g...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  František Gabriel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University

  Hodnocení tří nemovitých artefaktů, získaných archeologickým výzkumem na hradě v Úštěku. Cílem je jejich datování a určení možné funkce. The paper assesses three immovable artefacts yielded by archaeological research into Úštěk Castle. The main objective was their datin...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Jana Poláková;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University Press

  The book is part of a long term project of the Hellenika Foundation Brno Greeks on Czech territory since the mid-20th century in the implementation of which the Ethnographic Institute of the Moravian Museum has been participating on professional basis. The main goal of ...

  Add to ORCIDorcid
219 research outcomes, page 1 of 22