Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
106 Research products, page 1 of 11

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vargová, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Ochranné prvky platidel a padělání peněz" se zabývá ochrannými prvky a paděláním. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit ochranné prvky českých bankovek a eurobankovek a samotné padělání peněz. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V t...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lebeda, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Hlasoví asistenti jsou systémy, jejichž hlavním účelem je zjednodušit nebo automatizovat běžné každodenní činnosti. Uživatelé s nimi interagují pomocí hlasu, což umožňuje jejich aplikace v situacích, kdy má člověk obě ruce a/nebo oči plně zaměstnané, nebo má omezené zra...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Slováček, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá zhodnocením energetického potenciálu vodního toku Berounka. Zahrnuto je zjištění teoretického energetického potenciálu a aktuálního energetického potenciálu toku. Dále se soustředí na návrh technického řešení malé vodní elektrárny pro zlepšení daného ene...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Abrhámová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Obsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s názvem Projekt - Plavecký bazén v areálu ZČU. V projektu je řešeno dispoziční, konstrukční i provozní řešení a práce zahrnuje i statické a další nutné výpočty. Koncepčně je také řešena požá...

 • Open Access English
  Authors: 
  Pašek, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce představuje CodeFormer, nový model neuronové sítě, schopný na základě popisu úlohy v anglickém jazyce generovat funkce v programovacím jazyce Python. Tento model, založený na architektuře modelu BART, je předtrénovaný na 230 milionech funkcích získa...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Chimalová, Eliška;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Eneolitické dlouhé mohyly představují monumentální změnu v pravěkém pojetí smrti a pohřebního ritu, která se udála převážně na území kultury nálevkovitých pohárů. Bakalářská práce reviduje starší archeologické výzkumy, shrnuje dosavadní stav výzkumu a prezentuje soupis ...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Rousová, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je představit Soubor písní a tanců Jiskra, jeho historii a tvorbu. V první kapitole jsou přiblíženy folklorní tradice na Plzeňsku, lidová píseň a tanec, plzeňský kroj, ve kterém Jiskra vystupuje a stručně se zmiňuji i o dalších folklorních so...

 • Open Access German
  Authors: 
  Zimmerová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své bakalářské práci přibližuji společnou historii sousedních regionů Chodsko a Bavorsko. Práce je členěná do dvou kapitol. První z nich se zabývá událostmi do 20. století a ta druhá 20. stoletím. Práce se zaměřuje na nejdůležitější historické události. Z doby před 2...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Titlbach, Dominik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá historií a současností regionálních fotbalových a klubových fotbalových akademií, vystupujících pod zkratkami RFA a KFA. Součástí práce je charakteristika a porovnání těchto akademií. Obhájeno This thesis describe the history and present of regional...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Trnková, Linda;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Jako svou diplomovou práci jsem si zvolila stolní hru. Hra je zaměřena na dějiny výtvarného umění. Snažila jsem se vytvořit vzdělávací zábavnou hru, která by usnadnila studentům učení se dějin umění a zároveň s uměním seznámila širokou veřejnost. Vytvořila jsem dvě verz...