Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  �����c ch���n l���c c���m nang h�����ng d���n v��� ti���ng Tai Deng c���a H�� Anh �����c

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Reading of the Deng manuscript "Bok nŏk". Final part

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel; Võ, Thị Thường;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Ch�� gi���i b���c th�� th��� hai c���a "Archives d'Outre-Mer", Aix-en-Provence. Th�� h��nh ch��nh c�� t��� �����u th��� k��� 20

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel; V��, Th��� Th�����ng;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Commented reading of Letter n��1 of the "Archives d'Outre-Mer", Aix-en-Provence. Administrative letter dating back from the beginning of the 20th

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Reading of the Deng manuscript "Bok nŏk". First part

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel; Võ, Thị Thường;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Chú giải một phần trong bản thảo của người Thái Thanh [Tai Deng] thu thập được ở Con Cuông nói về việc chữa bệnh bằng cúng bái. Tiếc là bài này không hoàn chỉnh mà chỉ còn một số trang. Ở đây, cộng tác viên chỉ đọc những bài nói về cả bệnh và cách chữa, bỏ qua những đoạ...

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  M���t s��� t��� ti���ng Tai Deng

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Tai Deng manuscript

  Add to ORCID
8 research outcomes, page 1 of 1