Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5,568 research outcomes, page 1 of 557
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Thanh Son Nguyen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MDPI AG

  <jats:p>The crystalline rock formations of the Canadian Shield are currently one candidate rock type for the geological disposal of radioactive waste in Canada. This article starts with a critical review of past research results on the geomechanical behaviour of Lac du ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Alessia Coccato; Maria Cristina Caggiani; Roberta Occhipinti; Paolo Mazzoleni; Alessandro D’Alessio; Alfonsina Russo; Germana Barone;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MDPI AG

  <jats:p>Fragments and micro-fragments of painted plasters from the Sphinx Room, recently discovered in the Domus Aurea Esquiline wing (Rome, Italy), were studied. They were respectively taken from the debris in the vicinity of the walls and from already damaged edges of...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Restricted
  Authors:
  Nida ul Habib Bajwa; Cornelius J. König; Thiemo Kunze;
  Publisher: Springer Science and Business Media LLC

  Achieving publications in high-impact journals is a major cornerstone for academic careers in the US and elsewhere in the world. However, apart from novel insights and relevant contributions to the field, there are expectations of editors and reviewers regarding the str...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Seyran Efilti Atay; Hilal Karavar;
  Publisher: Selçuk University

  Kadın dergilerinde ya da dergilerin kadına yönelik bölümlerinde üretici konumundan çıkartılan kadınlar, toplumsal önyargılarla inşa edilmiş bir yaşam biçimi içinde tasvir edilmiştir. Kadına yönelik dergilerde kadın, toplumsal sorunlar, adalet, eşitlik, yoksulluk gibi ka...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dilek Turan;
  Publisher: Selçuk University

  Çocuk yazını çevirisi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir çalışma alanıdır. Ancak, çocuk yazını çevirisinde çevirmenler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi de eserlerde yer alan kişi adlarının çevrilip çevrilmemesi ve...

 • Türk lehçeleri ve Anadolu ağızlarında durum biçimbirimlerinin birbirlerinin yerine kullanıldığı birçok örnek vardır. Özellikle +(y)A ve +(y)I/U durum biçimbirimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. Söz konusu kullanım aynı grup içerisinde yer alan Oğuz grubu Türk ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Adem Menekşeoğlu;
  Publisher: Selçuk University

  Kimlik, tanımlanması zor, kullanım alanı geniş ve çok boyutlu bir kavramı temsil etmektedir. Bu çalışmada Fırat Mollaer’e ait Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık kitabı analiz edilmiştir. Mollaer, kimlik konusunu tanınma mücadelesi bağlamında ele almış ve Edward...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ela Taş;
  Publisher: Selçuk University

  Türk tarihinin erken devirlerinden itibaren ortaya konmuş her türlü eserin bitkisel motifler, geometrik şekiller, çeşitli hatlar, figürlerle tezyin edildiği günümüze ulaşan örneklerden anlaşılmaktadır. Bu süslemeler arasında yer alan ve nesnel motifler grubunda değerlen...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yelda Aydın Türk; Selcen Mollayakupoğlu;
  Publisher: Selçuk University

  Mekânsal düzenlemeler, kentsel ya da mimari olsun, tarih boyunca ve değişik kültürlerde, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği kuvvetlendirecek biçimde ortaya çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet rolleri kadın ve erkeğin kent mekânını farklı deneyimlemesine sebep olmuş, kamusa...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hayrunisa Topçu;
  Publisher: Selçuk University

  Doğa ile insan arasındaki ilişki sanatın ortaya çıkışına kaynaklık etmiştir. Edebiyatta doğanın taklidi ile başlayan bu ilişki, mitolojik öykülerle devam etmiş, sonrasında da romantizm ve realizmin etkisi altında şekillenmiş, günümüze yaklaştıkça şehirleşme ve modernizm...

5,568 research outcomes, page 1 of 557