Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2018
  Open Access Russian
  Authors:
  Zianko, Darya;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce "Ekonomické vztahy Ruska a České republiky po roce 2000" se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole popisuje základní historické události, kde je možné sledovat hlavní historické zvláštnosti vztahů mezi Ruskem a Českou republikou. Zvláštní pozornost je...

 • other research product . 2017
  Open Access Russian
  Authors:
  Perederii, Mariia;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá turismem v Rusku. Práce je strukturována do čtyř částí. První část obsahuje analýzu historie turismu v Rusku a také popis jeho aktuálního stavu. Dále se práce zaměřuje na současné druhy turismu. V další části jsou uvedeny statistiky a výs...

 • other research product . 2015
  Open Access Russian
  Authors:
  Váchalová, Šárka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato diplomová práce se zabývá vzájemným vztahem mezi literaturou a kinematografií, analýzou filmových adaptací významných děl ruské klasické literatury a v poslední řadě se věnuje praktickému využití filmu ve výuce ruského jazyka. První kapitola charakterizuje termín k...

 • other research product . 2015
  Open Access Russian
  Authors:
  Slavíková, Eliška;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Hlavním cílem práce je charakterizovat jednotlivé olympijské hry, a to XXII. letní olympijské hry v Moskvě (1980) a XXII. zimní olympijské hry v Soči (2014). První kapitola je věnována historii olympijských her. Největší pozornost je věnována prvním starověkým olympijsk...

4 research outcomes, page 1 of 1