Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Research data Other research products CZ NL

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Research data Other research products CZ NL

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
726 research outcomes, page 1 of 73
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Ribbens, C R;
  Publisher: Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog

  Introduction to theme issue on remembrance and commemoration in the digital era, affected by Covid-19

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Chatterjee, Avishek; Nardi, Cosimo; Oberije, Cary; Lambin, Philippe;
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors:
  Chamberlain, Liz; Shen, Zhixiong; Kim, Wonsuck; Tornqvist, Torbjorn; McKinley, Samantha; Anderson, Sage;
  Publisher: Wageningen University & Research

  The dataset includes stratigraphic information for boreholes of ten cross sections that were hand drilled from 2013-2015 CE in the bayhead region of the Lafourche subdelta, Mississippi Delta, USA. The study area spans ~6000 km2 and the cross sections are located near di...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Humlová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Restricted English
  Authors:
  Roorda, Dirk; van Lit, Cornelis;
  Publisher: Zenodo

  # Fusus This is a workflow that transforms scanned pages into readable text. The pages come from several printed Arabic books from the past few centuries. The workflow takes care of cleaning, OCR and postprocessing. A user can copy and paste image fragments of specks an...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šalom, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící admin...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Santolík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechác...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Rybárová, Katarína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce Nevšedníci je ilustrovaná kniha pro starší mládež v kombinaci s komiksovými prvky. Konceptem práce je tvorba autorské knihy zahrnující výběr tématu, jeho následná ilustrace, a nakonec finální grafické zpracování odpovídající tištěné knize. Vyprávění kni...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Novák, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Dierikx, M.L.J.;
  Publisher: AVRO TROS

  Eight-part dramatized television series on Anthony Fokker and Albert Plesman and their roles in the history of commercial aviation in the Netherlands, 1919-1939.

726 research outcomes, page 1 of 73