Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
447 research outcomes, page 1 of 45
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Humlová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této ...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šalom, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící admin...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Santolík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechác...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Rybárová, Katarína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce Nevšedníci je ilustrovaná kniha pro starší mládež v kombinaci s komiksovými prvky. Konceptem práce je tvorba autorské knihy zahrnující výběr tématu, jeho následná ilustrace, a nakonec finální grafické zpracování odpovídající tištěné knize. Vyprávění kni...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Novák, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy ...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šmíd, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí polarity textu s využitím mezijazyčných transformací. Mezijazyčné transformace patří mezi metody, které umožňují přenos znalostí mezi jazyky. Konkrétně v této práci jsou použita anglická anotovaná data pro detekci polarity v české...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Bartička, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce se zabývá automatickým stahováním smluvních podmínek a zásad ochrany údajů z webových stránek. Je součástí většího projektu, který se zabývá analýzou obsahu těchto stránek a potřebuje pro ni trénovací dataset. Cílem je vytvořit aplikaci, která bude schopna tento d...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Frémund, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato diplomová práce se zabývá použitím neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka. V posledních letech se v této oblasti umělé inteligence začaly hojně využívat modely s architekturou Transformer. Právě tyto modely a~jejich struktura jsou důkladně rozebrány v t...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Mištera, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Mezi-jazyčná reprezentace významu je aktuální téma v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Sémantické prostory z různých jazyků jsou transformovány do jednoho sdíleného univerzálního prostoru. Tento fakt umožňuje přenést znalosti z jazyků, které jsou velmi bohaté na zd...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Caranová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce je orientovaná na dokumentaci, prezentaci a popis Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě se zaměřením na její knihovnu. Práce obsahuje základní a stručné informace o církevních knihovnách v historii i historii Vyšehradu jako takovéh...

447 research outcomes, page 1 of 45