Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
516 research outcomes, page 5 of 52
 • research data . 1993
  Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Sven; Andrae, Carl-Göran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudf...

  Add to ORCID
 • research data . 2015
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller data i form av sex shapefiler samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj och augusti 2007 utfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll intill Tallebo, Gistad-Överby 3:1, Gistads socken, Linköpings kommun, Ö...

  Add to ORCID
 • research data . 2013
  English
  Authors:
  Band, Lara;
  Publisher: Information not available, contact SND for more information

  The data was collected for 'The Åland Islands Question' - A New Perspective? A comparative study of three burial grounds on Åland, in Finland and in Sweden, an unpublished MA dissertation at the University of Leicester. The data collection comprises a database with deta...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  GIS-material for the archaeological project: Trenching for underground cable in the cultural landscape

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Östergötland Museum;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med en planerad avstyckning och försäljning av en del av fastigheten Orrrekulla 1:9 och fastigheten Svintuna 2:1 i Krokeks socken genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förunders...

  Add to ORCID
 • research data . 2014
  Swedish
  Authors:
  Östergötland Museum, Department Of Archaeology;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Under...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Publisher: Uppsala University

  See description in Swedish.

  Add to ORCID
 • research data . 1993
  Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Sven; Andrae, Carl-Göran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudf...

  Add to ORCID
 • research data . 1993
  Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Sven; Andrae, Carl-Göran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudf...

  Add to ORCID
516 research outcomes, page 5 of 52