Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
490 research outcomes, page 1 of 49
 • research data . 2021
  Swedish
  Authors:
  Sennefelt, Karin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stockholm University

  Källunderlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" av Karin Sennefelt, publicerad i Historisk tidskrift 2021:2.

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Publisher: Uppsala University

  See description in Swedish.

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  An archaeological investigation of ancient monument RAÄ 85 in Krokek parish, Norrköping Municipality, Östergötland was conducted in October 1992 owing to the reconstruction of road E4 between Böksjö and Länsgränsen. Gullvagnen (RAÄ 85) is most probably an inland settlem...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  An archaeological investigation was performed in Björnviken 2:1, Kvillinge parish, Östergötland on June 4-5 in 1991 due to the planned exit from road E4 (Stockholm - Norrköping) to road 55 (Uppsala - Norrköping). Björnviken 2:1 is situated approximately one kilometre we...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board UV Mitt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The ZIP file contains Shape files and an MS Access database with information about trenches, features, finds and other metadata from the archaeological survey.

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The ZIP-file contains four shapefiles with information on trenches, ancient monuments, archaeological finds and other data from the archaeological survey, as well as ten geo-referenced maps (© Lantmäteriet i2014/00696) of the survey in GeoTIFF-format.

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The Swedish national heritage board performed archaeologic excavations from September 12th to November 18th 1988 and from April 24th to June 2nd 1989. The investigation was done due to road changes of the E4 highway between Lövstad and Norrköping. A total of 80 features...

  Add to ORCID
 • research data . 2019
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökni...

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  El Ayari, Sarra; Zribi-Hertz, Anne; Soare, Elena;
  Publisher: Structures formelles du langage

  Enregistrement de l'histoire de l'âne de Nasreddin Hodja en suédois

  Add to ORCID
490 research outcomes, page 1 of 49