Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
707 research outcomes, page 1 of 71
 • research data . Sound . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  El Ayari, Sarra; Zribi-Hertz, Anne; Soare, Elena;
  Publisher: Structures formelles du langage

  Enregistrement des interactions de base en suédois

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2021
  Swedish
  Authors:
  Sennefelt, Karin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stockholm University

  Dataset for Table 1 in article "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" ("Prophetic Politics in Sweden 1600-1720), Historisk tidskrift 2021, by Karin Sennefelt, Stockholm university.

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Publisher: Uppsala University

  Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1 vid Herstadbergs gård i Kvillinge socken, Norrköpings kommun. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning inom de områden som planerades för exploatering. Undersöknin...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  An archaeological investigation of ancient monument RAÄ 85 in Krokek parish, Norrköping Municipality, Östergötland was conducted in October 1992 owing to the reconstruction of road E4 between Böksjö and Länsgränsen. Gullvagnen (RAÄ 85) is most probably an inland settlem...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  During the summer of 1191 the Swedish National Heritage Board UV East conducted archaeological investigation of settlement remain RAÄ 236 in Kallerstad due to the new road being built, Norra Länken. 445 features were discovered during the investigation. Most of them wer...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  4-5 juni 1991 utfördes en arkeologisk utredning i Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Östergötland med anledning av den planerade avfarten från E4:an (Stockholm - Norrköping) till väg 55 (Uppsala - Norrköping). Björnviken 2:1 är beläget ca en kilometer väster om Bråviken ...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board UV Mitt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersökta lokalen ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad sa...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Riksantikvarieämbetet UV Mitt har under tiden 17/10/1990 till 08/11/1990 utfört utredningar av fem områden (benämnda omr 5-8 samt 12/13) och en förundersökning av ett område (benämnt omr 14) inom den planerade motorvägssträckningen av E4:an, förbifart Norrköping. Inom o...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The Swedish national heritage board performed archaeologic excavations from September 12th to November 18th 1988 and from April 24th to June 2nd 1989. The investigation was done due to road changes of the E4 highway between Lövstad and Norrköping. A total of 80 features...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2019
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  In 1975 burial site 12 a in Kvillinge parish, Östergötland was investigated. At the same time a small phosphate mapping was also performed. The reason for the investigation was a planned railway, from the southern main line to the industrial area Braviken located at the...

  Add to ORCIDorcid
707 research outcomes, page 1 of 71