Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
707 research outcomes, page 1 of 71
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  An archaeological investigation was performed in Björnviken 2:1, Kvillinge parish, Östergötland on June 4-5 in 1991 due to the planned exit from road E4 (Stockholm - Norrköping) to road 55 (Uppsala - Norrköping). Björnviken 2:1 is situated approximately one kilometre we...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board UV Mitt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Site RAÄ 121:1, at Fänsåker 1:25 was investigated in 1991, as part of plans to set up a preschool in the area. The remains at RAÄ121:1 har earlier been registered as an indefinite stone circle. During an investigation in 1990 the site's categorization was changed to hea...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde arkeologisk undersökning sommaren 1991 av boplatslämningar RAÄ 236 på stadsäga 928, Kallerstad. Undersökningen föranleddes av anläggandet av en ny väg, Norra Länken. Vid undersökningen påträffades 445 anläggningar. De flesta ingick i...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  An archaeological investigation of ancient monument RAÄ 85 in Krokek parish, Norrköping Municipality, Östergötland was conducted in October 1992 owing to the reconstruction of road E4 between Böksjö and Länsgränsen. Gullvagnen (RAÄ 85) is most probably an inland settlem...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  The Swedish national heritage board performed archaeologic excavations from September 12th to November 18th 1988 and from April 24th to June 2nd 1989. The investigation was done due to road changes of the E4 highway between Lövstad and Norrköping. A total of 80 features...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  See description in Swedish.

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Riksantikvarieämbetet UV Mitt har under tiden 17/10/1990 till 08/11/1990 utfört utredningar av fem områden (benämnda omr 5-8 samt 12/13) och en förundersökning av ett område (benämnt omr 14) inom den planerade motorvägssträckningen av E4:an, förbifart Norrköping. Inom o...

  Add to ORCID
 • research data . 2019
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökni...

  Add to ORCID
 • research data . 2019
  Swedish
  Authors:
  Eyice, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  The source is comprised of transcriptions of the first 5000 words (words on from title pages, forewords, calendars etc are excluded) in the five prayer books that were published in Swedish in the years 1552-1572. Titles of each prayer book is included in the source (but...

  Add to ORCID
 • research data . Sound . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  El Ayari, Sarra; Zribi-Hertz, Anne; Soare, Elena;
  Publisher: Structures formelles du langage
707 research outcomes, page 1 of 71