Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
22 research outcomes, page 1 of 3
 • research data . 2021
  English
  Authors:
  Taalbi, Josef; Nielsen, Hana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lund University

  Electric vehicles have a potential to lower greenhouse gas emissions but still face challenges. This study asks what can be learned from US automobile history. In 1900 there were three equal contenders in the US automotive industry: gasoline, electric and steam cars. On...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  English
  Authors:
  Stavroulaki, Ioanna; Marcus, Lars; Berghauser Pont, Meta; Abshirini, Ehsan; Sahlberg, Jan; Örnö Ax, Alice;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Chalmers University of Technology

  The GIS-based Time model of Gothenburg aims to map the process of urban development in Gothenburg since 1960 and in particular to document the changes in the spatial form of the city - streets, buildings and plots - through time. Major steps have in recent decades been ...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  English
  Authors:
  Stavroulaki, Ioanna; Marcus, Lars; Berghauser Pont, Meta; Abshirini, Ehsan; Sahlberg, Jan; Örnö Ax, Alice;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Chalmers University of Technology

  12 GIS-layers of the buildings in Gothenburg, from 1960 to 2015, in 5-year intervals. File format: shapefile (.shp), MapinfoTAB (.TAB). The coordinate system used is SWEREF 99TM, EPSG:3006. See the attached Technical Documentation for the description and further details...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  English
  Authors:
  Stavroulaki, Ioanna; Marcus, Lars; Berghauser Pont, Meta; Abshirini, Ehsan; Sahlberg, Jan; Örnö Ax, Alice;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Chalmers University of Technology

  The GIS-based Time model of Gothenburg aims to map the process of urban development in Gothenburg since 1960 and in particular to document the changes in the spatial form of the city - streets, buildings and plots - through time. Major steps have in recent decades been ...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  English
  Authors:
  Andersson, Per F.; Brambor, Thomas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lund University

  Detta dataset presenterar information över statens skatteintäkter för 31 länder i Europa, Nordamerika och Sydamerika från 1800 (eller självständighet) till 2012. Länderna i datasetet är: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kanada, Chile, Colom...

  Add to ORCID
 • research data . 2019
  English
  Authors:
  Enflo, Kerstin; Molinder, Jakob; Karlsson, Tobias;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lund University

  The datasets described in this document have been extracted and digitized in the project Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker och protester på den svenska arbetsmarknaden [From Sundsvall to Saltsjöbaden: A regional approach to strikes a...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  English
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under november och december 2006 genomfört en arkeologisk slutundersökning av RAÄ 146 och 147 vid Herstadbergs säteri inom Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Nor...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  English
  Authors:
  Håkansson, Olof;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättn...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  English
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt sju georefererade kartor över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  English
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Under sensommaren och hösten 1989 undersökte UV Öst ett område med boplatslämningar i anslutning till Högby tomt. Bland anläggningarna kunde resterna efter fem stycken hus, en hägnad, ett gropsystem och några härdområden urskiljas. Det äldsta huset har uppförts någon gå...

  Add to ORCID
22 research outcomes, page 1 of 3