Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10,542 research outcomes, page 1 of 1,055
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Gheyle, Wouter; Stichelbaut, Birger; Verdegem, Simon;
  Publisher: Zenodo

  Shapefiles en gegevenstabel van de onderzochte loopgraven en opgegraven sites in Vlaanderen in het kader van het project "Syntheseonderzoek Archeologie: Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog" - Vakgroep Archeologie - Universiteit Gent (subsidie agentschap Onroerend Erfg...

  Add to ORCID
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Meylemans, Erwin;
  Publisher: Zenodo

  This dataset comprises data (photographs, drawings, field drawings, etc.) from an archaeological excavation in Belgium.. Cf. https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979431; https://id.erfgoed.net/waarnemingen/31439; https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6214.

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 09 Jul 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Veen, V. van der; Kauling, T.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Antea Group

  In januari en februari 2019 heeft Antea Group een archeologische begeleiding uitgevoerd bij de vervanging van gaslagedrukleidingen in de Papengang, met aansluitingen ter plaatse van de Oosterstraat en de Peperstraat. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een groter infr...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 30 Jul 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Van der Veen, V.; Kauling, T.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Antea Group

  Antea Group projectnummer 437412 Van 4 t/m 25 februari 2019 werden door Antea Group de graafwerkzaamheden in de stoepen in de Museumstraat en de Reitemakersrijge te Groningen archeologisch begeleid. De aanleiding voor deze begeleiding vormde het project van de opdrachtg...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 01 Jun 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Dorst, M.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: gemeente dordrecht

  Archeologische basisrapportage van een verkennend booronderzoek

  Add to ORCID
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Goossens, E.;
  Persistent Identifiers

  In opdracht van Arcadis, namens Rijkswaterstaat (RWS), heeft RAAP in de periode van oktober 2018 tot en met april 2019, in het kader van het Trac��besluit (TB) een archeologisch vooronderzoek, in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O), verkennende fase ui...

  Add to ORCID
 • Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd aan de Vossenpassenweg 13-15 te Ingen. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de vo...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 25 Feb 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Veldhuizen, E.T.A. van; Ruijters, M.H.P.M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

  In opdracht van OmniVerde BV heeft RAAP in februari en maart 2020 een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Kempseweg te Boxtel. De inrichtingsplannen waren toen nog niet bekend. In oktober 2020 zijn de inrichtingsplann...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 10 Jun 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  van Renswoude, J. (VUhbs archeologie);
  Persistent Identifiers
  Publisher: VUhbs archeologie

  Bij dit onderzoek zijn resten uit diverse perioden aangetroffen, uiteenlopend van het Laat-Paleolithicum tot en met de ROMV. Het merendeel van de sporen dateert echter vanaf de Midden Bronstijd. Het oudst gedateerde spoor is een kuil uit de Midden Bronstijd. Het valt ni...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 04 Jun 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Wattenberghe, J.E.M. (Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed

  De opdrachtgever heeft het voornemen om de bestaande bebouwing te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw aan de Kerkeboomgaardstraat 11-19 te Kwadendamme. In het kader van de hiertoe benodigde omgevingsvergunning heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed een Arch...

  Add to ORCID
10,542 research outcomes, page 1 of 1,055