Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
8,638 research outcomes, page 1 of 864
 • Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd aan de Vossenpassenweg 13-15 te Ingen. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de vo...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 18 Jun 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande realisatie van een transferium, oftewel een OV-knooppunt met een P+R-voorziening is een inventariserend archeologisch veldonderzoek,verkennende fase uitgevoerd langs de snelweg A28 op-/afrit 37 bij De Punt, gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe...

  Add to ORCID
 • In verband met geplande natuurmaatregelen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op drie locaties (A, B en C) bij Marum, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. De maatregelen bestaan uit het afplaggen van de bovengrond tot dieptes van respectievelijk 40, 50 en...

  Add to ORCID
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers

  In verband met de geplande bouw van een appartementencomplex is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Zuidoostersingel 1 te Harlingen, gemeente Harlingen, provincie Fryslân. Voor realisatie van de plannen is graafwerk nodig zoals voor de aanleg van funderi...

  Add to ORCID
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, W.A.;
  Persistent Identifiers

  BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied de Oude Strijper Aa in de gemeente Cranendonck en Heeze-Leende. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om de genormaliseerde en gekanaliseerde beek te herstellen, natuurvriendelijke oevers...

  Add to ORCID
 • In verband met de geplande aanleg van een paardrijdbak en een paddock is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Hoofdweg 129 te Froombosch, gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen. Voor de paardrijdbak en de paddock zal het gele zand van een diepte van ong...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 02 Apr 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Boer, A. de;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bureau voor Archeologie

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd in verband met de realisatie van een Natte Ecologische Zone langs een watergang ten oosten van de Maasdijk in de gemeente Westland. Het doel van het veldonderzoek is het c...

  Add to ORCID
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Persistent Identifiers

  Op 22 juli en 29 juli 2019 zijn door De Steekproef bv respectievelijk een archeologische begeleiding en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Hoogeweg 1 te Groningen, gemeente Groningen, provincie Groningen. De aanleiding was het graven van een sleuf voor een h...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 22 Jan 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, W.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  Uit het veldonderzoek blijkt dat het getijdedek in de 30 tot 50 cm dikke bouwvoor is opgenomen. De bouwvoor gaat geleidelijk over in een oeverafzetting. Ter plaatse van de boringen 1, 3 en 4 loopt de oeverafzetting door tot minimaal 2 m –mv (einde boring). In de boringe...

  Add to ORCID
 • research data . 2021 . Embargo End Date: 30 Aug 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef bv is plangebied Tureluur te Ommen onderzocht. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande sloop van twee basisscholen en de plannen om deze te vervangen door één nieuwbouwcomplex waarin zowel de scholen als een kinderopvang worden opgenomen. Dive...

  Add to ORCID
8,638 research outcomes, page 1 of 864