Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
95 research outcomes, page 1 of 10
 • research data . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  , Pijpelink; Van De Vijver,;
  Publisher: Zenodo

  Appendices bij het hoofdstuk 'Pijpelink A. & Van de Vijver K. 2022: Fysisch antropologisch onderzoek van 500 skeletten', in 'De Groote & Ervynck A. (red.), Ieper - De Meersen. Deel 1: Een kerk, kerkhof en abdij in de Ieperse binnenstad. Studie van de...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Cranenburgh, Andreas van; Veldhoen, Sara; Gruijter, Michel de;
  Publisher: Zenodo

  This dataset contains a corpus of novels from DBNL published 1800-2000. The texts have been parsed using a modified version of Alpino in which common old spellings of words are temporarily replaced with new spellings, in order to avoid parser errors. The zip file conta...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  van Cranenburgh, Andreas; Veldhoen, Sara; De Gruijter, Michel;
  Publisher: Zenodo

  This dataset contains a corpus of 1346 novels from DBNL. Included are metadata, word counts, and syntactic features for the novels. The metadata includes variables related to canonicity: library information, secondary references, Wikipedia mentions, etc. The titles have...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Van Der Meer, Wouter; Cherrett��, Bart; Cateline Clement;
  Publisher: Zenodo

  Het syntheseonderzoek ‘Door de bomen het bos zien. Een landschapsreconstructie van een microregio in de Zuid-Vlaamse leemstreek tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen’ heeft als hoofddoel een microregionaal landschapsonderzoek te real...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Gheyle, Wouter; Stichelbaut, Birger; Verdegem, Simon;
  Publisher: Zenodo

  Shapefiles en gegevenstabel van de onderzochte loopgraven en opgegraven sites in Vlaanderen in het kader van het project "Syntheseonderzoek Archeologie: Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog" - Vakgroep Archeologie - Universiteit Gent (subsidie agentschap Onroerend Erfg...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Erwin Meylemans;
  Publisher: Zenodo

  This dataset comprises data (photographs, drawings, field drawings, etc.) from an archaeological excavation in Belgium.. Cf. https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979431; https://id.erfgoed.net/waarnemingen/31439; https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6214.

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  The Panpo��ticon Batav��m is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpo��ticon is no longer intact, but ...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  The Panpoëticon Batavûm is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpoëticon is no longer...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  The Panpoëticon Batavûm is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpoëticon is no longer...

  Add to ORCIDorcid
 • Titel: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande ed. groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren S...

  Add to ORCIDorcid
95 research outcomes, page 1 of 10