Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
48,715 research outcomes, page 1 of 4,872
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 31 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Paré, C.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie Molengronden te Lochem, gemeente Lochem. De aanleiding voor dit onderzoek zijn de plannen van de gemeente Lochem en het Waterschap Rijn ...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 24 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Tulp, C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In augustus en september 2017 is een vlakdekkende opgraving uitgevoerd in plangebied Westeresch te Roden, gemeente Noordenveld. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein Wester Es. Ten oosten hiervan is in 2012 ter hoogte va...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 10 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het plangebied. Echter met dit onderzoek kan niet worden uitgesloten dat er archeologische waarden aanwezig zijn in het plangebied. In het gebied is een in...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 27 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Op 30 september, 1 en 15 oktober 2019 heeft een archeologische begeleiding plaatsgevonden bij de Stadsmuur aan het Wilhelminaplein in Hardenberg. De archeologische begeleiding is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hardenberg, vertegenwoordigd door de heer M. Schipho...

  Add to ORCID
 • research data . 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Heul, J.S. Van Der;
  Persistent Identifiers

  Aan de Legmeerdijk 222a te Amstelveen heeft de Steekproef BV naar aanleiding van de geplande sloop van een woning en de bouw van een nieuwe woning een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied ligt aan de Legmeerdijk, een oude veendijk uit de late middele...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 21 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande bouw van acht woningen ter plaatse van de voormalige Laurentiuskerk aan de Fidelishof 30 te IJmuiden is een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. In het plangebied van circa 900 m 2 wordt het kerkgebouw gesloopt, waarbij echter de kelder bli...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 23 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Veenstra, J.B.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef bv heeft in april 2020 een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Garsthuizerweg 6 in Zeerijp, gemeente Loppersum, provincie Groningen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een nieuwe schuur. Het onderzoeksgebied besto...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 17 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Voor het plangebied Leek Zonnepark A7, aan de Blinkweg te Tolbert, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om te beoordelen of in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn, ...

  Add to ORCID
 • Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding van het bouwblok van een boerderij aan de Barneveldsestraat 36 te Renswoude. Ten behoeve van de uitbreiding is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. ...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 02 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Er is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein tussen de Bergstraat en de Klokkenstraat te Loon op Zand, gemeente Loon op Zand, provincie Noord-Brabant (Figuur 1). De aanleiding is de geplande bestemmingsplanwijziging van het terrein. Het betreft de...

  Add to ORCID
48,715 research outcomes, page 1 of 4,872