Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
25 research outcomes, page 1 of 3
 • research data . 2019
  Open Access Dutch
  Authors:
  de Boer & Weterings, E.A.M & P;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek met controlerende boringen uitgevoerd in het plangebied speelveld archeologisch monument Forum Hadriani te Voorburg. Aanleiding voor het ond...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  Open Access Dutch
  Authors:
  Hoof, B.I. van;
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats aangetroffen.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Restricted Dutch
  Authors:
  Roedema, R.;
  Publisher: Gemeente Alkmaar

  Tijdens een gefaseerde renovatie van het pand Verdronkenoord 18/20 te Alkmaar zijn er in 2003 een aantal diverse archeologische en bouwhistorische waarnemingen gedaan. De resten werden niet verstoord maar zijn wel gedocumenteerd nadat de vloeren werden verwijderd.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Restricted Dutch
  Authors:
  Bitter, P.;
  Publisher: Gemeente Alkmaar

  Vanwege de aanleg van enkele convectorputten in de Kapelkerk in Alkmaar werd er in 2002 en 2003 enkele kleinschalige archeologische onderzoekjes gedaan. Hierbij werden een twintigtal graven geborgen en werd er belangrijke informatie rondom de ontstaansgeschiedenis van d...

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Restricted Dutch
  Authors:
  Jong-Lambregts, A.J.M. De;
  Publisher: Gemeente Alkmaar

  Archeologisch onderzoek naar aanleiding van inpandige werkzaamheden aan de Bierkade 17 te Alkmaar in 2002. Er werd hierbij een grote kelder aangetroffen en een beerput met daarin spullen van een chirurgijn-barbier.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Dutch
  Authors:
  Straten, K.C.J. van (Diachron UvA bv);
  Publisher: Diachron UvA bv

  Algemeen Aanleiding tot het onderzoek was de herinrichting van de openbare ruimtes ter hoogte van de Mr. Pankenstraat in het centrum van Bergeijk. Onder deze werknaam valt een gedeelte van de weg ’t Hof, de Mr. Pankenstraat en een gedeelte van het Eijckereind, inclusief...

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Dutch
  Authors:
  Straten, K.C.J. van (Diachron UvA bv); Verspay, J.P.W. (Diachron UvA bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Algemeen Door de ingenomen bestemmingsplanwijziging van de gemeente Veldhoven en de toenmalig geplande en reeds zo goed als voltooide nieuwbouwplannen werd het circa 400 hectare grote plangebied Zilverackers archeologisch bedreigd. Naast het traditioneel uitgevoerde arc...

  Add to ORCID
 • research data . 2015
  Dutch
  Authors:
  Kodde, S. (ADC ArcheoProjecten);
  Publisher: ADC ArcheoProjecten

  ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding van de graafwerkzaamheden t.b.v. de parkinrichting ter hoogte van plangebied De Woerdt uitgevoerd. Het project valt binnen het kader van de aanleg van een groot Park dat zich uitstrekt van Nijmegen tot aan Arnhem....

  Add to ORCID
 • T&A Survey heeft in samenwerking met ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Palmerswaard in de gemeente Rhenen. De Provincie Utrecht is voornemens hier graafwerkzaamheden uit te voeren ten b...

  Add to ORCID
 • research data . 2014
  Dutch
  Authors:
  Warning, S. (RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

  RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in oktober 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Neude in Utrecht, gemeente Utrecht. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een fietskelder onder het plein aan te leggen. Indien er e...

  Add to ORCID
25 research outcomes, page 1 of 3