Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
28,039 research outcomes, page 1 of 2,804
 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  ARKVEST Arkæologi Vestjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2008-06-02: Foto 10018: Som positive afgrødespor 6-7 gruber, et hustomtlignende spor i forgrunden af et større...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  Museet på Koldinghus;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: MKH 542x1-41. 2000 : Uspecificerede flintgenstande.1979 : MKH 542x1-41: Boplads, neolitikum. Privat oldsagssam...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  Sydvestjyske Museer;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1891 : Höi 56' i Tv. 4 3/4' höi.1916 : Høj, 0,70 m h.; Diam. 13 m. Hele Midtpartiet og Sydfoden bortført, idet...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  VejleMuseerne;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1951 : Overpløjet.1903 : Højrest. 1.0 x 18 M. Gennemgravet af Skelgrøft og afgravet fra alle Sider. Lynggroet ...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  VejleMuseerne;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1980 : Ved prøvegravning, baseret på rekognosceringsfund, fandtes flintafslag, flintredskaber, et randskår m.v...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  Museum Østjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1981-11-26: Uregelmæssig rundhøj, der går i et med bakkedraget.Mål:1,5x20x20 m.Bevoksning: 1981: Græs og Nålek...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  Museum Vestsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2008-09-08: Ved prøvegravning i lokalplansområde er påvist bebyggelsesspor fra jernalderen i form af tagbærend...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  Arkæologi Sydfyn;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1987 : Ved detektorafsøgning på kanten af en ret stor mørk sænkning i marken fandtes lidt over halvdelen af en...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1919 : To fuldstændig sløjfede Høje [sb. 9-10]. De er afmærkede paa Kort af 1796. Pladsen lader sig nu kun ang...

 • research data . 2020
  Danish
  Authors:
  Museum Østjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2006 : Koordinering af arkæologiske undersøgelser forud for skovrejsning.2006-11-27: Forundersøgelse af ca. 5 ...

28,039 research outcomes, page 1 of 2,804