Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
23,139 research outcomes, page 1 of 2,314
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 27 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Op 30 september, 1 en 15 oktober 2019 heeft een archeologische begeleiding plaatsgevonden bij de Stadsmuur aan het Wilhelminaplein in Hardenberg. De archeologische begeleiding is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hardenberg, vertegenwoordigd door de heer M. Schipho...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Jan 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat in het plangebied oorspronkelijk waarschijnlijk enkeerdgronden zijn gevormd. Hiervan is echter slechts op één boorpunt een nog grotendeels intact voorbeeld aangetroffen. Het op dit punt naboren met een megaboor en het z...

  Add to ORCID
 • research data . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers

  In verband met de geplande bouw van een stal is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Gaaikemadijk 6 te Aduard, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. Onder de stal zijn mestkelders gepland met een diepte van 2,2 meter. Bij de aanleg van deze kelders zull...

  Add to ORCID
 • In verband met de geplande bouw van zes woningen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Hoofdstraat 219-223 te Oostwold, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. Voor de woningbouw is graafwerk nodig zoals voor aanleg van funderingen. Deze bodemingrepen b...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 30 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  De aangetroffen afzettingen op het westelijke deel van het onderzochte tracé maken onderdeel uit van de stroomgordel van Ressen die hier tussen tweeduizend jaar tot enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling heeft gefunctioneerd. Op het centrale deel van het onderz...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Jan 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor acht tracés ten (noord)westen van het buurtschap Hekkum, Adorp, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen (Figuur 1). De aanleiding is het hergraven van gedempte sloten tot ondiepe greppels, ten be...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 26 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef bv is een plangebied onderzocht aan de Willem Tellstraat 17 te Epe in de gelijknamige gemeente, provincie Gelderland. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande uitbreiding van de huidige bebouwing met een aanbouw van 108 vierkante meter en een a...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 29 Jan 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Jelsma, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Op 16 december 2019 is aan de Kikkertstraat 11-13 in De Cocksdorp, gemeente Texel, een inventariserend archeologisch onderzoek (verkennende en karterende fase) uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een hotel met parkeerkelder. Het gebied b...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Feb 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande aanleg van een zonnepark is een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij Molenbosch te Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf, provincie Fryslân. Voor de afvoer van stroom zullen kabels worden ingegraven. Dit graafwerk betekent een bedreiging vo...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 21 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef heeft een verkennend archeologisch onderzoek middels proefsleuven uitgevoerd (SIKB-BRL 4000: protocol 4003 en 4004; Figuren 1 en 2). De aanleiding voor het aanvullend archeologisch onderzoek is in eerste instantie de geplande uitbreiding van het Woldmeer e...

  Add to ORCID
23,139 research outcomes, page 1 of 2,314