Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
68 research outcomes, page 1 of 7
 • Voor een plangebied aan de Kerkstraat te Hoogkerk (Groningen, provincie Groningen) is een verkennend archeologisch onderzoek middels proefsleuven uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van vier twee-onder-een-kapwoningen. Op 17 april 20...

 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  BAAC Bv; Bergman, W.A.; Krist, J.S.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  In opdracht van het Museum de Ronde Venen heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Botsholsedijk 30a te Waverveen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van een gebied waar i...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Open Access Dutch
  Authors:
  BAAC bv; RWL Groep bv; Spitzers, T.A.;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De opgraving op het achterterrein van oorspronkelijk twee percelen tussen Het Plein en de Zoutkeetstraat heeft inzicht gebracht in de ontwikkeling van het eiland “De Kleiberg” tussen de voormalige Binnenhaven en de voormalige Buitenhaven van Tiel. Het beeld dat uit de a...

  Add to ORCID
 • research data . 2020 . Embargo End Date: 04 May 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bergman, W.A.; Boer, E.A.M. De;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Tijdens het verkennend booronderzoek is aangetoond dat in het plangebied de volgende afzettingen voorkomen. In de ondergrond wordt Hollandveen op lagunaire Calais-afzettingen aangetroffen. Hierop ligt een dik pakket Duinkerke 0-afzettingen. In het zuidelijke deel van he...

  Add to ORCID
 • research data . 2019
  Open Access Dutch
  Authors:
  Verwaaij, D.L.F.; Bochove, C.J. van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Veel zeelieden sloten voorafgaand aan hun reis een lening af bij winkeliers en logementhouders in de haven van vertrek. Bij terugkomst werden deze leningen uit het verdiende gage terugbetaald. Dit terugbetalen kon echter even op zich laten wachten en sommige leningen we...

  Add to ORCID
 • research data . 2019
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schorn, E.A.; Koeman, S.M.; Nillesen, R.; Heersink, J.; Schorn, E.A.;
  Persistent Identifiers

  Synthegra heeft in opdracht van Zegers Ontwikkeling bv een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Hanengewei in Ermelo. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van woningen met onderkeldering. Volge...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Klerks, K.;

  ADC ArcheoProjecten heeft in augustus 2018 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van karterend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Vlielandseweg 123 te Pijnacker. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie waarbij nieuwe w...

 • research data . 2018 . Embargo End Date: 29 Oct 2018
  Open Access English
  Authors:
  Peeters, J.H.M.; Raemaekers, D.C.M.; Devriendt, I.I.J.A.M.L.; Hoebe, P.W.; Niekus, M.J.L.TH.; Nobles, G.R.; Schepers, M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cultural Heritage Agency of the Netherlands

  This book presents the results of a synthetic analysis of archaeological reports dealing with aspects of the early prehistory of the Netherlands. The reports were produced in the context of development-led commercial archaeology over the past 10 to 15 years. The selecte...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  Open Access
  Authors:
  Ploegaert, P.H.J.I.; Guiran, A.J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Archeologie Rotterdam (BOOR)

  De onderzoeken aan de Overschiese Kleiweg hebben aangetoond, dat een op basis van historisch-geografische gegevens vermoedde dijk of kade inderdaad aanwezig is, maar ook dat deze niet is aangelegd als reactie op de historisch bekende 12e-eeuwse overstromingen. De dijk b...

  Add to ORCID
 • De boorresultaten van het karterend booronderzoek stemmen qua bodemopbouw overeen met het verkennende booronderzoek. In het plangebied zijn drie dekzandopduikingen aangetroffen. De podzolbodem is ter plaatse van de centrale en zuidelijke dekzandopduikingen (deels) verst...

68 research outcomes, page 1 of 7