Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • <p><strong>&#34;Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska&#34; / &#34;Religious polemical writings from the years 1692 to 1702 - cultural heritage of the...

 • research data . 2021
  Open Access
  Authors:
  Osiński, Zbigniew;
  Publisher: RepOD

  <p><strong>Ranking prac z zakresu nauki o informacji według cytowań zweryfikowanych</strong> (liczby podawane przez Google Scholar pomniejszono o autocytowania, powtórzenia cytowań tej samej pracy, cytowania pochodzące z prezentacji, z programów kształcenia i sylabusów,...

 • research data . 2021
  Open Access
  Authors:
  Kordyzon, Wojciech;
  Publisher: RepOD

  <p>Zestawienie rejestruje elementy zasobu drukarskiego Daniela z Łęczycy w jego oficynach w Pińczowie i Wilnie. Przedstawione materiały zawierają:</p><ol><li>odbicia z inicjałowych klocków drzeworytowych pochodzących z zestawu używanych przez Daniela z Łęczycy w jego of...

 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  Mamali, Cătălin; Kivu, Mircea; Kutnik, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: RepOD

  Research Data to: Cătălin Mamali, Mircea Kivu, Jan Kutnik,“Conflicting representations on Armenian genocide: exploring the relational future through self-inquiring technique”, Tom 7, 2018, Numer 2 / Tom 8, 2019, Numer 1, Art. #9, s. 168-251. https://doi.org/10.14746/fpe...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  Osuch, Martyna;
  Publisher: RepOD

  <p>Katalog zawiera szczegółowe opisy bibliograficzne i proweniencyjne egzemplarzy <em>Peregrynacji do Ziemi Świętej </em>autorstwa Mikołaja Krzysztofa &#34;Sierotki&#34; Radziwiłła przechowywanych w zbiorach Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie...

 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  Tomaszewska, Aleksandra; Zawadzka, Natalia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: RepOD

  <p>The dataset includes the results from the study of the thematic scope of terms, degree of domestication/foreignization of equivalents, their variation, and transfer of information from the source language to the target language. The corpus study was conducted on the ...

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  Biel, Łucja; Koźbiał, Dariusz; Wasilewska, Katarzyna;
  Publisher: RepOD

  <p>Korpus tekstów z lat 2011-2015 wykorzystanych w ramach projektu Eurolekt (2015-2020). W skład korpusu wchodzą cztery gatunki tekstów: akty prawne, wyroki, sprawozdania i strony internetowe. Akty prawne obejmują rozporządzenia i dyrektywy unijne oraz polskie ustawy. W...

 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  Włodarczyk, Bartłomiej;
  Persistent Identifiers
  Publisher: RepOD

  <p>The data set comprises 1007 citations and 758 references from 50 randomly selected articles about historical persons from the category &#39;Ludzie związani z zaborem austriackim&#39; (Persons related to the Austrian Partition) and all its subcategories from the Polis...

  Add to ORCID
 • research data . 2019
  Open Access
  Authors:
  Flis, Gabriela; Sikorski, Adam; Szarkowska, Agnieszka;
  Publisher: RepOD

  This study is a conceptual replication of the study originally conducted on Casablanca (dir. Michael Curtiz, 1942) by Romero-Fresco (2016) and published as a full paper in Journal of Specialised Translation (JoSTrans) in January 2020 (Romero-Fresco, 2020). Our replicati...

 • research data . 2018
  Open Access
  Authors:
  Fechner, Ireneusz;
  Publisher: RepOD

  Prezentowane dane analityczne są wynikiem prac badawczych realizowanych w ramach monitoringu logistyki przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Badania dotyczące edukacji logistycznej w Polsce zostały przedstawione w następujących przekrojach: szkoły wyższe kszt...

12 research outcomes, page 1 of 2