Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
30,098 research outcomes, page 1 of 3,010
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 21 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef heeft een verkennend archeologisch onderzoek middels proefsleuven uitgevoerd (SIKB-BRL 4000: protocol 4003 en 4004; Figuren 1 en 2). De aanleiding voor het aanvullend archeologisch onderzoek is in eerste instantie de geplande uitbreiding van het Woldmeer e...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 02 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Publisher: De Steekproef

  Er is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein tussen de Bergstraat en de Klokkenstraat te Loon op Zand, gemeente Loon op Zand, provincie Noord-Brabant (Figuur 1). De aanleiding is de geplande bestemmingsplanwijziging van het terrein. Het betreft de...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 27 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Publisher: De Steekproef

  Er is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Ruige Waard 7 te Kommerzijl, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. De aanleiding is de voorgenomen egalisatie van een oude dijk op een perceel aan de Kommerzijlsterriet en de benodigde on...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 08 May 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  van der Heul, J.;
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef heeft op 24 september 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een plangebied ten westen van de op- en afrit van de A28 bij Vries en Tynaarlo (afrit 35). Ter plaatse zal een deel van een kabeltracé worden aangelegd voor een zonnepark. Er worden twee ...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 26 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef bv is een plangebied onderzocht aan de Willem Tellstraat 17 te Epe in de gelijknamige gemeente, provincie Gelderland. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande uitbreiding van de huidige bebouwing met een aanbouw van 108 vierkante meter en een a...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande bouw van zes woningen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Hoofdstraat 219-223 te Oostwold, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. Voor de woningbouw is graafwerk nodig zoals voor aanleg van funderingen. Deze bodemingrepen b...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 06 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Publisher: De Steekproef

  In verband met een geplande dijkverzwaring en de aanleg van een nieuwe weg is een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs het Afwateringskanaal bij Tjuchem, gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen. Voor de dijkverzwaring zal de sloot aan de voet van de dijk verp...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 04 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Heul, J.S. van der;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Hearewei in Sexbierum, gemeente Waadhoeke, provincie Fryslân. In het plangebied zullen nieuwe woningen worden gebouwd, waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. De geplande verstoring...

 • In verband met de geplande uitbreiding van een zonnepark is een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij Roodehaan, gemeente Groningen, provincie Groningen. Een concreet plan voor deze uitbreiding was er tijdens dit onderzoek nog niet. Wel is duidelijk dat er graafwerk no...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 05 Feb 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Heul, J.S. Van Der;
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande herinrichting van het gebied aan de Hofsteeweg 2 te Collendoorn (gemeente Hardenberg) ter verbetering van het landschappelijke karakter van het gebied, is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. In het plangebied worden twee schuren en e...

30,098 research outcomes, page 1 of 3,010